18.01.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Merkityksellisyys ja pienet ideat motivoivat Aikaisemmissa keskusteluissa on noussut esiin, että yhtenä ongelmana KIRA-alalla on, että motivaatio työnhakemiseen ja työntekoon saattavat puuttua. Millaisilla keinoilla opiskelijan motivaatiota voisi kasvattaa? Yleisesti ottaen uskotaan, että harjoituspaikan löytäminen opiskelun aikana lisää motivaatiota työnhakuun. PK-alueenLue lisää
15.12.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Tavoitteena on lisätä datan käyttöä, tuoda sille uusia käyttökohteita ja näin synnyttää uusia palveluita. Hanke on lähtenyt sinänsä liikkeelle hyvin käytännönläheisistä tarpeista: nyt huoltokirjojen dataa leikkaillaan ja liimaillaan järjestelmistä toisiin, kuittauksia pyydetään toisilta henkilöiltä sähköpostissa ja asioita unohtuu helposti. HankettaLue lisää
09.12.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Ratkaisupajassa jo alussa todettiin, että työnteko on murroksessa, ja se haastaa niin julkisen sektorin, työnantajat, koulutuksenjärjestäjät kuin kansalaiset uudistamaan osaamistaan. Nämä muutokset edellyttävät koulutusohjelmia, jotka muuntuvat toimintaympäristön tarpeiden mukaan. Lisäksi tarvitaan tukea, motivointia, uusia kannustuselementtejä ja asennetta osaamisen kehittämiseen. KeskeistäLue lisää
Digitaalinen kiinteistöpalveluala
30.11.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Neljännessä 8.12.2021 järjestettävässä ratkaisupajassa käsitellään oppisopimusta, koulutussopimusta ja työharjoittelua. Digitaalinen työllistyminen hankkeen aikana järjestetään 10 ratkaisupajaa, joissa tarkastellaan kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista. Työpaikoilla tapahtuvalla oppimisella on merkittävä vaikutus opiskelijan urapolkuun – hyvin toteutuessaan se avaa suotuisanLue lisää
02.11.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Ajatus kaikkein heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevien osatyökykyisten työllistämiseksi ja tukemiseksi on ehdottomasti kannatettava ja tärkeä tavoite. Kaikkein heikoiten työllistyvien siirtymistä avoimille työmarkkinoille on tuettava aikaisempaa paremmin. Ehdottomasti! Hallituksen esityksestä käy ilmi, että se pohjautuu hyvin laajalti selvitysmies Mäkisen talvella 2021 antamaanLue lisää
10.09.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Selvitimme kyselyllä työkykyjohtamista neljässä suuryrityksessä. Meitä kiinnostivat muun muassa koronan vaikutukset työpaikalla ja niihin varautuminen. Kysely tehtiin keväällä 2021, jolloin yrityksissä oli eletty reilu vuosi koronapandemian aikaa. Tutkimuksemme yritykset toimivat kiinteistöpalvelu- ja ravintola-alalla. Vastausten perusteella yritysten välillä havaittiin sekä yhtäläisyyksiäLue lisää
19.08.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Ensimmäinen 7.9. järjestettävä ratkaisupaja käsittelee rakennus- ja kiinteistöpalvelualan houkuttelevuutta niin koulutuksen kuin työnkin näkökulmasta. Kira-alan vetovoima on jo jonkin aikaa ollut haaste. Sen parantaminen on kuitenkin prosessina sprintin sijaan maraton, ja muutoksella on aina myös hintansa. Vetovoima ja pitovoima keskiössä Kuten muillakinLue lisää