22.08.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Bralevassa asenne ja työmotivaatio merkitsevät koulutodistuksia enemmän. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä ryhmänjohtajat Nico Hartonen ja Santeri Arousva, jotka molemmat ovat aloittaneet työt Bralevassa ilman alan koulutusta ja suorittavat parasta aikaa kiinteistöhuoltoalan perustutkintoa oppisopimuskoulutuksena. – Olen tehnyt rakennusalalla monenlaisia hommia viimeisetLue lisää
22.06.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Alla koostetta syntyneistä ratkaisuehdotuksista. 1. Aiemman osaamisen tunnistaminen Osaaminen kertyy monista puroista, ja se on välillä vaikeasti hallittavissa ja sanoitettavissa. Tietojen rakenteistaminen ja yhdenmukaistaminen auttaisi oppijan polun tukemisessa ja resurssien kohdentamisessa. Koettiin, että oman aiemman osaamisen täydentäminen tutkinnoksi olisi kannattavaa.Lue lisää
04.05.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Otimme ratkaisupajassa käsittelyyn mm. Miten työnantaja löytää sopivia työnhakijoita ulkomailta? Miten voidaan helpottaa ulkomaalaisten työnhakua Suomeen? Miten ulkomaalaistaustaiseen työvoiman hyväksikäyttö voitaisiin kitkeä? Miten pitäisi perehdyttää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä työmarkkinoiden pelisääntöihin? Miten edistetään uudelleen työllistyminen ensimmäisen työsuhteen päätyttyä? Työllistyminen Suomessa Moni ulkomaalainenLue lisää
05.04.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Työttömyysjaksoihin vaikuttaminen Laaja-alainen osaaminen on alalla kuin alalla valttikortti. Työttömyysjaksojen välissä toivottiin, että työntekijä pystyttäisiin yrityksessä uudelleen sijoittaa. Jos työntekijällä olisi monialainen osaaminen, tämä olisi helpommin toteutettavissa. Keskusteluissa painotettiin, että kausityöttömyyttä pystyisi vähentää aidolla työnkierrolla sekä kouluttamisella. ”Ratkaisuna on liikkuvuus.Lue lisää
23.03.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Yksin työskentelevät saivat vähemmän positiivista palautetta Kyselyymme vastanneista kiinteistöpalvelualan työntekijöistä puolet työskenteli yksin vähintään neljä tuntia päivässä. Havaitsimme yksintyöskentelyn olevan yhteydessä positiivisen palautteen saamiseen.  Paljon yksin työskentelevät työntekijät kokivat saaneensa vähemmän positiivista palautetta esihenkilöltään kuin työntekijät, joilla yksintyöskentely oli vähäisempää.Lue lisää
08.03.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Jos työntekijä ei kehitä osaamistaan, häntä uhkaa pitenevät ja tihenevät työttömyysjaksot. Kuitenkin työn ja oppimisen yhdistäminen valmistumisen jälkeen voi olla haastavaa, eikä tulevaisuuden osaamistarpeita ole helppo ennakoida. Otimme ratkaisupajassa käsittelyyn muun muassa: Mistä työntekijä voisi tietää, mitä uutta osaamista KIRA-alallaLue lisää
18.02.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Yksityisillä palvelualoilla sattui 16 553 palkansaajien työpaikkatapaturmaa vuonna 2020. Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vaikuttivat yksityisten palvelualojen toimintoihin. Ihmiset vähensivät palvelujen käyttöä ja osa palveluista siirtyi verkossa tarjottaviksi. Monilla palvelutoimialoilla tehdyn työn määrä väheni, mutta oli myös palvelualoja, joilla työn määräLue lisää
08.02.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Rakennus- ja kiinteistöalalla sairauspoissaolot, työtapaturman ja muita aloja varhaisempi eläkeikä aiheuttavat joka vuosi yli 200 miljoonan euron kustannukset. Alalla on varaa kehittää työhyvinvointia, työssä jaksamista ja näitä tukevaa toimintakulttuuria. Ratkaisupajassa otimme käsittelyyn mm. Miten edistetään työkulttuuria, jossa työhyvinvoinnista ja työkyvystäLue lisää