Ilmastonmuutoksen hillitseminen: kiinteistöjen ylläpitäjinä olemme avainasemassa ekotehokkuuden parantamisessa ja siten ilmastonmuutoksen hidastamisessa

Kiinteistöpalvelualan ammattilaiset vähentävät rakennetun ympäristön päästöjä

Ilmastonmuutos haastaa meidät arvioimaan tulevaisuutta uusiksi. Rakennetun ympäristön ympäristövaikutusten pienentäminen on keskeisimpiä toimenpiteitä ryhdyttäessä hidastamaan ilmastonmuutosta. Kiinteistönomistajilta ja muilta kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivilta odotetaan ripeästi näkyviä toimia.

Kiinteistöpalvelualan ammattilaiset ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Toimintakenttämme kattaa lähes 70 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta, jonka arvo vuonna 2017 oli 710 miljardia euroa. Kiinteistöjen ylläpidon arvo oli 17,5 miljardia euroa eli 8 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Yksityinen kiinteistöpalveluala työllistää Suomessa yli 90 000 ihmistä ja koko kiinteistöala noin 115 000 henkilöä.

Päästöjä voidaan vähentää nopeimmin ja edullisimmin juuri olemassa olevan rakennuskannan osalta

Päästöjä voidaan vähentää nopeimmin ja edullisimmin juuri olemassa olevan rakennuskannan osalta. Kiinteistöpalveluala voi pureutua maamme hitaasti uudistuvan rakennuskannan energia- ja ekotehokkuuden parantamiseen välittömästi, kun esimerkiksi uudisrakentamisessa vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä.

Kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien tietoisuutta rakennetun ympäristön ympäristövaikutuksista ja kiinteistön kestävään elinkaareen vaikuttavista tekijöistä on pyrittävä lisäämään merkittävästi. Vain siten voidaan saada aikaan todellisia ilmastonmuutosta hillitseviä tekoja.

Tavoitteet:

  • Kiinteistöpalvelualan ammattilaisten asiantuntijuus, valmius ja osaaminen on otettava käyttöön energia- ja ekotehokkuuden tavoittelussa ja rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämisessä
  • Olemassa olevan rakennuskannan energia- ja ekotehokkuutta on lisättävä
  • Kiinteistöjen elinkaaren aikaisia päästöjä on vähennettävä