Terveelliset tilat: ylläpidämme terveellistä, turvallista ja toimivaa rakennettua ympäristöä

Kiinteistöpalveluala pitää huolta siitä, että taloissa on hyvä olla

Suomalainen viettää yli 90 prosenttia elämästään sisätiloissa ja sitoo asumiseen leijonanosan varallisuudestaan. Kiinteistöpalvelualan ammattilaisia tarvitaan sekä ylläpitämään arvokasta omaisuutta että opastamaan automatisoituvien taloteknisten järjestelmien oikeaoppisessa käytössä. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella työllä kiinteistöt pysyvät kunnossa, niiden arvo säilyy ja turvallisuus sekä viihtyvyys lisääntyvät.

Koko maailman energiankulutuksesta rakennukset vievät 40 prosenttia. Suomen energiankulutuksesta rakennettu ympäristö vie noin 45 prosenttia ja rakennusten käyttö aiheuttaa yli 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Rakennusten lämmitysenergian kulutus on suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen ja siten ilmastonmuutoksen aiheuttaja Suomessa. Kiinteistöjen energian- ja vedenkäytössä on vielä paljon tehostettavaa.

Energiatehokkuus on tärkein, edullisin ja nopein tapa vähentää päästöjä. Pelkästään ammattitaitoisella ylläpidolla voidaan olemassa olevien rakennusten energiankulutusta vähentää noin 15 prosenttia. Saman verran voidaan säästää investoinneilla energiakorjausten yhteydessä. Sisälämpötilan pudottaminen yhdellä asteella vähentää kiinteistön energiankulutusta jopa 5 prosenttia.

Energiatehokkuus on tärkein, edullisin ja nopein tapa vähentää päästöjä

Tavoitteenamme on terveellinen, turvallinen ja toimiva rakennettu ympäristö. Kuitenkin esimerkiksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunnan kuntakyselyyn vuonna 2018 vastanneista vain vajaa viidennes arvioi, ettei heidän kunnassaan ole lainkaan sisäilmaongelmaisia peruskoulurakennuksia. Iso osa julkisten rakennusten sisäilmaongelmista ratkeaisi sillä, että niiden hoito ja ylläpito hoidettaisiin kuten kuuluu. Olosuhteiden hallinta ja optimointi vaikuttavat huomattavasti sekä rakennusten että ihmisten terveyteen. Kehittyvän kiinteistöautomaation avulla sisäilmaolosuhteita voidaan paitsi optimoida myös seurata ja ohjata, ja siten tehdä kauaskantoisia valintoja.

Oikeilla investoinneilla ja toimenpiteillä (esimerkiksi oikein mitoitetuilla siivouspalveluilla) voidaan parantaa asuin- ja työympäristöä, pienentää hoitokuluja ja vaikuttaa kiinteistön arvoa säilyttävästi. Kiinteistöjen elinkaaren hallintaan, ekotehokkuuteen ja erityisesti energiankulutukseen on jatkossa kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Vain siten voidaan kiinteistön ylläpitoa ohjata kestävään suuntaan.

Tavoitteet:

  • Olemassa olevan rakennuskannan hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä edellyttämällä kiinteistöjen omistajilta energiatehokasta kiinteistöjen ylläpitoa
  • Kiinteistöjen terveellisyyttä on edistettävä Terveet Tilat 2028 -toimenpideohjelman mukaisesti ja sisäilmakartoituksia on tuettava
  • Julkisten kiinteistöjen korjausvelkaa on pienennettävä muun muassa sisäolosuhteita parantamalla
  • Kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon on oltava pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja osaavaa koko elinkaaren ajan