Kiinteistötyönantajien neuvonta:

Työoikeudellisissa kysymyksissä työmarkkina-asiantuntijamme ohjeistavat jäsenyrityksiämme. Lisäohjeistusta myös toimitusjohtaja- ja jäsenkirjeissä sekä jäsenextrassa.

Sopimusoikeudellisissa asioissa jäseniä neuvoo toimitusjohtaja Pia Gramén, p. 040 820 7599, s-posti: pia.gramen@kiinteistotyonantajat.fi


Hyödyllisiä tietolähteitä:

Pyydämme seuraamaan alueita koskevia suosituksia ja rajoituksia. 

YLEISINFO

TURVALLINEN TYÖ, ASIOINTI JA LIIKKUMINEN – HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ YRITYKSILLE 

  • EK:n käytännön ohjeistuksia ja suosituksia yrityksille koronatilanteessa Lue lisää
  • Ulkorajoja koskevia maahantulon rajoituksia jatketaan ja terveysturvallisuustoimia tiukennetaan Lue lisää
  • THL on päivittänyt suositustaan kasvomaskien käytöstä Lisätietoja
  • EK:n yhdessä liittoyhteisön kanssa laatima opas yrityksille
  • Enter 2020 -kampanja turvallisen arjen avaamiseksi

TYÖTURVALLISUUS JA TERVEYS

YRITYSTEN TALOUDELLINEN TOIMINTAKYKY

LIIKKUMINEN JA MATKUSTAMINEN 

MONIKULTTUURISET TYÖPAIKAT