Ammattitaitoa, kokemusta, asiantuntemusta

Työmarkkina- ja elinkeinopoliittisella edunvalvonnalla turvaamme kiinteistöalan toimintaedellytykset, vaikutamme politiikan muotoutumiseen, lainsäädäntöön sekä eri toimielinten päätöksentekoon.