Kiinteistötyönantajat – Parasta alan osaamista

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalalla toimivien yritysten ja yhteisöjen työmarkkinaedunvalvoja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö. Neuvottelemme alalle kilpailukykyiset työehdot ja neuvomme jäseniä työoikeudellisissa kysymyksissä. Turvaamme jäsenten toimintaedellytykset vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja lainvalmisteluun toimialan kannalta keskeisissä asioissa. Edistämme alan tunnettuutta sekä arvostusta.

Kiinteistötyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

Noin 350 jäsenyritystämme tuottavat arvoa suomalaisten arkeen kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalveluilla, erilaisilla toimitila- ja käyttäjäpalveluilla sekä kiinteistöjen hallinnointipalveluilla.

 

Visio – Vetovoimainen ja uudistuva kiinteistöala

Strategiset tavoitteet 2020-23

  • Riittävä ja osaava työvoima
  • Joustavat ja kilpailukykyiset työmarkkinat
  • Älykkäät ja vähähiiliset kiinteistöt
  • Avoin ja reilu kilpailuympäristö – kilpailuneutraliteetti julkisen ja yksityisen palvelutuotannon välillä

Arvot

Autamme, arvostamme, olemme osaavia ja vastuullisia

 

Hallinto

Kiinteistötyönantajat ry:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallitus nimittää avukseen työ-, työmarkkina- ja elinkeinopoliittisen valiokunnan. Toimitusjohtaja hoitaa liiton hallintoa ja toimistoa hallituksen ohjeiden mukaisesti.

organisaatiokaavio

 

Verkostot ja vaikuttamisen areenat

Toimimme tiiviissä yhteistyössä niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin etujärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

 

Historia

  • Järjestö perustettiin vuonna 2002 Helsingissä nimellä Kiinteistöpalvelut ry
  • Perustajajärjestöjä olivat tuolloin Kiinteistöpalvelualat KIPA ry, Kiinteistötyönantajat KITA ry, Suomen Kiinteistöpalveluyritykset (KIHO) ry sekä Suomen Siivousliikkeiden Liitto SSLL ry
  • Vuonna 2014 liiton uudeksi nimeksi otettiin Kiinteistötyönantajat ry
  • Toimitusjohtajana on vuodesta 2006 lähtien toiminut varatuomari Pia Gramén