Kiinteistötyönantajat – Parasta alan osaamista

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalalla toimivien yritysten ja yhteisöjen työmarkkinaedunvalvoja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö. Neuvottelemme alalle kilpailukykyiset työehdot ja neuvomme jäseniä työoikeudellisissa kysymyksissä. Turvaamme jäsenten toimintaedellytykset vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja lainvalmisteluun toimialan kannalta keskeisissä asioissa. Edistämme alan tunnettuutta sekä arvostusta.

Kiinteistötyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

Noin 360 jäsenyritystämme tuottavat arvoa suomalaisten arkeen kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalveluilla, erilaisilla toimitila- ja käyttäjäpalveluilla sekä kiinteistöjen hallinnointipalveluilla.

 

KITAn strategia 2024-2027

Hallinto

Kiinteistötyönantajat ry:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallitus nimittää avukseen työ-, työmarkkina- ja elinkeinopoliittiset valiokunnat. Toimitusjohtaja hoitaa liiton hallintoa ja toimistoa hallituksen ohjeiden mukaisesti.

organisaatiokaavio

 

Verkostot ja vaikuttamisen areenat

Toimimme tiiviissä yhteistyössä niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin etujärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

 

Historia

  • Järjestö perustettiin vuonna 2002 Helsingissä nimellä Kiinteistöpalvelut ry
  • Perustajajärjestöjä olivat tuolloin Kiinteistöpalvelualat KIPA ry, Kiinteistötyönantajat KITA ry, Suomen Kiinteistöpalveluyritykset (KIHO) ry sekä Suomen Siivousliikkeiden Liitto SSLL ry
  • Vuonna 2014 liiton uudeksi nimeksi otettiin Kiinteistötyönantajat ry
  • Toimitusjohtajana on vuodesta 2006 lähtien toiminut varatuomari Pia Gramén