EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri
Tietosuojaseloste
Henkilötietojen käsittely

Kiinteistötyönantajat ry:n extranet-jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä 22.5.2018

Rekisterin nimi

Kiinteistötyönantajat ry:n extranet-jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä 

Kiinteistötyönantajat ry
Annankatu 25, PL 450, 00101 Helsinki
puh. 020 7959 480
info(a)kiinteistotyonantajat.fi

Vastuuhenkilö 

Pia Gramén, toimitusjohtaja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin henkilötietoja kerätään ja käytetään vain jäsenille suuntautuvaan viestintään ja ohjeistukseen.

Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on yhteys Kiinteistötyönantajiin jäsenyrityksen tai -yhteisön edustajana. Extranetiin rekisteröityminen on vapaaehtoista. Rekisteröityviä informoidaan henkilötietojen käytöstä rekisteröitymisen yhteydessä.

Rekisterin tekninen yleiskuvaus

Rekisteri toimii sovellusalustalla pilvipalvelussa. Sovellusalusta sisältää automatisoidut tietoturvapäivitykset ja varmuuskopioinnin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöistä seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, työsähköpostiosoite, työnantaja / yritys ja Y-tunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti. Vanhentuneet tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen tai poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista rekisterin vastuuhenkilöltä. Rekisteröity voi pyytää, henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista kokonaan. Pyyntö tulee tehdä aina kirjallisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, jonka teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. Rekisterin tietoja on mahdollista käsitellä vain kirjautumalla järjestelmään salasanalla tunnistautuneena käyttäjänä.