Kiinteistöpalvelualan ammattilaiset mahdollistavat meille toimivan, terveellisen ja turvallisen elinympäristön.

Kiinteistöpalveluala luo arvoa arkeen

Yli 70 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Vaikka rakennuskantamme on Euroopan nuorimpia, sekin ikääntyy vääjäämättä. Keskiverto suomalainen viettää yli 90 % elämästään sisätiloissa, ja rakennusten käyttö aiheuttaa yli 30 % hiilidioksidipäästöistä. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa: niiden arvo säilyy, ne ovat käyttäjilleen turvallisia ja ympäristökuorma pienenee.

Kiinteistöpalvelut ovat kiinteistöjen kuntoon ja arvon säilymiseen liittyviä hoito- ja ylläpitopalveluita. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, energianhallintapalvelut, siivous ja ulkoalueiden hoito. Kiinteistöpalveluja ovat myös erilaiset toimitila- ja käyttäjäpalvelut, joilla luodaan puitteet kiinteistöjen tai toimitilojen käyttäjille. Näitä ovat esimerkiksi aula-, kokous- ja turvapalvelut.

Kun kiinteistöpalvelut on hoidettu hyvin, niitä ei edes huomaa. Kiinteistöpalvelualalla on rooli elinympäristömme toimivuuden turvaajana ja myös monien muiden toimialojen tuottavuuden kasvattajana. Niin sairaalat, päiväkodit, koulut kuin teollisuus, kauppa ja liikenne tarvitsevat tilat, joissa harjoittaa omaa toimintaansa. Siivouspalveluja tuotetaan kiinteistöjen ohella myös kulkuvälineisiin: juniin, linja-autoihin, laivoihin, lentokoneisiin.

Niin kauan kuin on taloja, on töitä

Vahvasti kehittyvä ja monipuolistuva yksityinen kiinteistöpalveluala työllistää yli 100 000 henkilöä. Palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti, joten työpaikat säilyvät kotimaassa talouden suhdanteista riippumatta.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.