Kiinteistöpalveluala pähkinänkuoressa

Kansallisvarallisuuden arvo 860 mrd.€

Rakennetun ympäristön osuus Suomen kansallisvarallisuudesta lähes 85 %

Rakennusten osuus 860 mrd-€:n suuruisesta kansallisvarallisuudesta on noin 72 % (622 mrd.€)

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset: noin 21 mrd euroa, 8,5 % BKT:sta

Kiinteistöpalvelujen osuus ylläpidon kustannuksista: 25 % (sis. kiinteistöhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito), yhteensä noin 6 mrd euroa

Liikevaihto: Alan viidentoista suurimman yrityksen henkilöstö- ja liikevaihto-osuus vajaa 50 % koko alan henkilöstömäärästä ja liikevaihdosta vuonna 2020

Henkilöstökulujen osuus yritysten liikevaihdosta: noin 80 %

Yritysten määrä: noin 7100

Yritysten koko: mikroyrityksiä 92 %

Järjestäytyneitä yrityksiä: noin 370, työllistävät noin 80 % yksityisen sektorin henkilöstöstä

Yksityinen sektori työllistää: yli 90 000 henkilöä (pl. vuokratyövoiman osuus)

Vakituisia: 89 % henkilöstöstä

Kokoaikaisia: 79 % henkilöstöstä, osa-aikaisuus liittyy yleensä joko työnantajan asiakkaan tarpeisiin tai työntekijän omaan toiveeseen

Ulkomaalaistaustaisia: 22 %, siivouksessa noin 31 %, kiinteistöhuollossa 9 % koko maassa

Vuokratyövoima: noin 4000 henkilöä vuonna 2022

Lähteet:
Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa 2022-raportti
Kiinteistötyönantajien barometrikysely 2023
Tilastokeskus
VTT