Kiinteistöpalveluala pähkinänkuoressa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset: noin 17,5 mrd euroa, 8 % BKT:sta

Kiinteistöpalvelujen osuus ylläpidon kustannuksista: 35 % (sis. kiinteistöhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito), yhteensä noin 6 mrd euroa

Liikevaihto: Alan kymmenen suurimman yrityksen henkilöstö- ja liikevaihto-osuus noin 50 % koko alan henkilöstömäärästä ja liikevaihdosta

Henkilöstökulujen osuus yritysten liikevaihdosta: noin 80 %

Yritysten määrä: noin 7 700

Yritysten koko: mikroyrityksiä 93 %

Järjestäytyneitä yrityksiä: noin 400, työllistävät noin 80 % yksityisen sektorin henkilöstöstä

Yksityinen sektori työllistää: yli 90 000 henkilöä

Vakituisia: yli 90 % henkilöstöstä

Kokoaikaisia: yli 60 % henkilöstöstä, osa-aikaisuus liittyy yleensä joko työnantajan asiakkaan tarpeisiin tai työntekijän omaan toiveeseen

Ulkomaalaisia: noin 20 %, pääkaupunkiseudulla yli 40 %

Vuokratyövoima: 1 %

Lähteet:
EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelut 2014-2016
Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa 2019 -raportti
Kiinteistöpalveluiden vaikuttavuus ja rooli yhteiskunnassa 2016 -raportti
Tilastokeskus