Työmarkkina- ja työelämäasioiden edunvalvonta

Valvomme jäsentemme etua työmarkkinoita ja työelämää koskevissa asioissa

Tavoitteenamme on ajaa jäsenyritysten ja toimialan yhteisiä etuja sekä neuvotella ja kehittää alan työehtoja. Työmarkkinatoiminnalla turvataan alan työrauha, osaavan työvoiman saatavuus sekä parannetaan yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Neuvottelemme kiinteistöalan yleissitovat työehtosopimukset Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Ammattiliitto Pron kanssa. Työehtosopimustemme piirissä on noin 90 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Työsopimuslain nojalla sopimukset sitovat myös järjestäytymättömiä yrityksiä.

Rakentavalla neuvottelutoiminnalla pyrimme sopimusratkaisuihin, joissa otetaan huomioon alan toiminnalliset tarpeet ja kustannuskilpailukyky.