Työllistämme nyt ja tulevaisuudessa sekä kannustamme koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Tavoitteet:

 • Ulkomaalaislainsäädäntöä on uudistettava ja viranomaisyhteistyötä lisättävä sekä digitaalisia työnantajapalveluja kehitettävä työlupaprosessien sujuvoittamiseksi ja lupamenettelyn nopeuttamiseksi
 • Saatavuusharkinta on poistettava EU:n ja ETA maiden ulkopuolelta tulevilta työntekijöiltä
 • Yhteiskunnan on tuettava maahanmuuttajien kielikoulutusta ja nuorten työllistymistä
 • Esihenkilöiden kieli- ja kulttuuriosaamista on kasvatettava ja maahanmuuttajien esihenkilötehtä­viin etenemistä on tuettava
 • Työllisyyden kasvun esteenä olevat kannustinloukut on purettava
 • Aloituspaikkoja on taattava riittävästi kaikille koulutusasteille
 • Ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen rahoitusmallien on ohjattava koulutusta aloille, joilla on työvoimatarvetta
 • Yritysten ja oppilaitosten yhteistyöhön on kehitettävä tehokkaita toimintamalleja ja kannustimia
 • Oppisopimusopetuksen tasoa on nostettava ja opettajaresurssien riittävyys on turvattava
 • Ammatillisessa koulutuksessa maksettavan koulutuskorvauksen harkinnanvaraisuudesta on luovuttava. Korvauksen määrän on vastattava työnantajan todellisia kuluja
 • Yhteiskunnan panosta työssä olevien maahanmuuttajien suomen kielen koulutukseen on lisättävä
 • Järjestämislupamenettely vieraskielisen ammatillisen tutkintokoulutuksen lisäämiseksi on uudistettava