Lisää työntekijöitä: tarjoamme työtä kaikille taustasta riippumatta

Kiinteistöpalveluala työllistää nyt ja tulevaisuudessa

Kiinteistöpalvelualalla on suhdanteista riippumaton, krooninen työvoimapula. Tuoreen väestöennusteen mukaan maamme väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2035 – työvoimavaltaisella, yksityinen ja julkinen sektori yhteenlaskettuna noin 105 000 henkilöä työllistävällä kiinteistöpalvelualalla on kohtaanto-ongelma jo nyt.

Ongelma on ratkaistava ja työvoiman saatavuus turvattava; kiinteistöpalvelualalla on työtä, mutta kotimaasta ei löydy riittävästi työhaluisia ja -kykyisiä, osaavia työntekijöitä. Myös ulkomailta saadaan jatkossa ennakoitua vähemmän työvoimaa.

Kiinteistöpalvelualan vetovoiman kasvattaminen on tärkeää. Rakennetun ympäristön ylläpitämisen työllistämisvaikutus on vahvasti paikallinen, koska siivoojien, kiinteistönhoitajien ja muiden alan ammattilaisten töitä ei voi siirtää ulkomaille. Ylläpidettävä kiinteistökanta pysyy Suomessa. Kiinteistöpalvelualalla arvostetaan erilaisia työnteon muotoja, ja ala tarjoaa työtä työelämän taitekohdissa myös opiskelijoille, alanvaihtajille ja osatyökykyisille.

Suomi ei selviä ilman työperäistä maahanmuuttoa

Suomi ei selviä ilman työperäistä maahanmuuttoa. Kiinteistöpalvelualan yritykset ovat edelläkävijöitä monikulttuurisuudessa ja sen edistämisessä työelämässä. Kiinteistöpalveluala on erinomainen väylä maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työmarkkinoille pääsemiseen. Samasta ulkomaisesta työvoimasta kilpailevat myös muut toimialat ja Euroopan maat.

Tavoitteet:

  • Työnteon on oltava aina kannattavaa, siksi työttömyys- ja sosiaaliturvan kannustinloukut on purettava
  • Työlupaprosesseja on yhdenmukaistettava valtakunnallisesti ja oleskelulupamenettelyä nopeutettava oleellisesti
  • Saatavuusharkinta on poistettava EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta työntekijöiltä
  • Yhteiskunnan on lisättävä tukea maahanmuuttajien kielikoulutukseen ja erityisesti nuorten työllistämiseen
  • Työllistymistä edistävien palveluiden ja tukien löydettävyyttä, käytettävyyttä ja yhdenmukaisuutta on lisättävä
  • Suomen Tilaajavastuu Oy:n ja sen laajan kumppaniverkoston kiinteistö- ja rakentamisalan työnvälitykseen luoman digitaalisen ”Luotettava Työntekijä” -ekosysteemin kehittämiseen ja ylläpitämiseen on varattava riittävä rahoitus