Vastuullisuus luo menestystä

Vastuuta yhteiskunnasta, ihmisistä ja ympäristöstä

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa yritystoiminnan rakentamista kestävälle pohjalle niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti. Käytäntö on osoittanut, että vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät ja ovat elinvoimaisia. Nämä yritykset ovat yleensä myös keskimääräistä kannattavampia ja kilpailukykyisempiä.

Järjestäytyminen on osa yritysvastuuta

Kiinteistöpalveluyrityksen perustamisen kynnys on suhteellisen matala, ja alan yrityksiä onkin Suomessa noin 8 000. Näistä yrityksistä kuitenkin vain noin 400 on järjestäytyneitä eli työnantajaliiton jäseniä.

Kiinteistötyönantajien jäsenyritykset ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja torjumaan harmaata taloutta. Jäseniämme sitovat lakien ja työehtosopimusten noudattamisen ohella Kiinteistötyönantajien säännöt ja eettiset ohjeet. Nämä velvoittavat muun muassa huolehtimaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta. Vastuullisen yrityksen tunnistat jäsentunnuksesta, ja kaikki jäsenemme on listattu jäsenluettelossa.

Harmaan talouden torjuntatoimet

Kiinteistötyönantajat on aktiivisesti ja määrätietoisesti mukana torjumassa harmaata taloutta. Olemme velvoittaneet jäsenyrityksemme 1.3.2013 alkaen hankkimaan työntekijöilleen veronumerolla varustetun kuvallisen tunnistekortin. Lisäksi jäsenet ovat rekisteröityneet VastuuGroupin Luotettava kumppani -ohjelmaan yritys- ja alihankkijatietoineen. Rakennusalalta tuttu veronumerolainsäädäntö ei tällä hetkellä ulotu kiinteistöpalvelualalle.

Vastuulliset kiinteistöpalvelut tuotetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Vastuullisuudessa myös palveluiden tilaajalla on oma roolinsa – valveutunut tilaaja selvittää sopimuskumppaninsa taustat. Tilaajavastuulain mukaan tilaaja on velvollinen selvittämään, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin pitää selvittää, onko yritys maksanut verot ja ottanut eläkevakuutukset, mitä työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot.

Kiinteistöpalvelujen hankinta ja sopimukset

Työsuojelu ja -hyvinvointi

Työsuojelu, työturvallisuus ja työhyvinvointi vaikuttavat merkittävästi työpaikan toimintaan ja tuottavuuteen. Kun ne ovat kunnossa, sujuu työnteko mutkattomasti, työntekijät voivat hyvin ja toiminta on tuottavaa.

Työsuojelua ja siihen liittyviä toimia säätelevät erilaiset lait, kuten työturvallisuuslaki, työsuojelun valvontalaki ja työterveyshuoltolaki. Ennen kaikkea se on kuitenkin yhteistyötä työpaikalla ja vuorovaikutusta työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Lähde ja lisätiedot: Työturvallisuuskeskus TTK