Kansantalouden moottori

Kiinteistöalan suorat ja epäsuorat vaikutukset Suomen työllisyyteen, investointeihin ja kansantalouden arvonlisäykseen ovat huomattavia. Ala on merkittävä veronmaksaja ja suomalaisen hyvinvoinnin mahdollistaja. Rakennusten osuus yli 800 miljardin euron suuruisesta kansallisvarallisuudestamme on noin 72 prosenttia (580 mrd euroa).

Kiinteistöala muodostuu neljästä toimialasta:

  • Kiinteistöpalvelut
  • Isännöintipalvelut
  • Kiinteistönomistus ja vuokraus
  • Kiinteistöjen hallinta- ja management-palvelut

Kiinteistöala työllistää kaiken kaikkiaan noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelualan yksityiset yritykset työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut noin 5 000 ja kiinteistöalan muu kiinteistöliiketoiminta yli 20 000 henkilöä.

Klusteri rakennetun ympäristön taustalla

Kiinteistöala on osa laajempaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria. Klusterin tuottaman ja ylläpitämän rakennetun ympäristön osuus Suomen kansallisvarallisuudesta on lähes 85 prosenttia. Klusteri työllistää tuotannon kerrannaisvaikutukset huomioiden noin joka viidennen suomalaisen, ja toiminnan arvo ylittää 500 miljardia euroa vuodessa.