Kansantalouden moottori

Kiinteistöalan suorat ja epäsuorat vaikutukset Suomen työllisyyteen, investointeihin ja kansantalouden arvonlisäykseen ovat huomattavia. Ala on merkittävä veronmaksaja ja suomalaisen hyvinvoinnin mahdollistaja. Rakennusten osuus yli 800 miljardin euron suuruisesta kansallisvarallisuudestamme on noin 72 prosenttia (580 mrd euroa).

Kiinteistöala muodostuu neljästä toimialasta:

  • Kiinteistöpalvelut
  • Isännöinti
  • Kiinteistönomistus ja vuokraus
  • Kiinteistöjen hallinta ja management

Kiinteistöala työllistää kaiken kaikkiaan noin 125 000 henkilöä. Kiinteistöpalveluala työllistää noin 100 000 henkilöä, isännöintipalvelut noin 5 000 ja kiinteistöalan muu liiketoiminta yli 20 000 henkilöä.

Klusteri rakennetun ympäristön taustalla

Kiinteistöala on osa laajempaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria. Klusterin tuottaman ja ylläpitämän rakennetun ympäristön osuus Suomen kansallisvarallisuudesta on lähes 85 prosenttia. Klusteri työllistää tuotannon kerrannaisvaikutukset huomioiden noin joka viidennen suomalaisen, ja toiminnan arvo ylittää 600 miljardia euroa vuodessa.