Kiinteistötyönantajien tavoitteet hallituskaudelle 2023—2027, joiden parissa työskentelemme.

Niin kauan kuin on kiinteistöjä, meillä on töitä

 

1 Riittävä ja osaava työvoima on turvattava

2 Harmaan talouden torjuntatoimia on lisättävä

3 Julkisia markkinoita on avattava

 

Ilman työntekijöitä ei ole työpaikkoja

 

Kiinteistöala ylläpitää Suomen suurinta varallisuuserää – kiinteistöjä – ja vastaa niiden arvon säilymisestä. Ylläpidettävä kiinteistökanta pysyy Suomessa. Kiinteistöpalvelut mahdollistavat kiinteistöjen käyttäjille terveellisen, turvallisen ja toimivan ympäristön erilaisissa kiinteistöissä, niin sisätiloissa kuin ulkoalueilla.

Kiinteistöpalvelualalla toimivista yli 8 000 yrityksestä järjestäytyneitä on noin 360. Nämä järjestäytyneet yritykset työllistävät henkilöstömäärällä mitattuna kuitenkin lähes 80 % koko alan henkilöstöstä. Toimiala työllistää yhteensä yli 100 000 henkilöä.

Me työskentelemme, jotta jäsenyrityksemme menestyvät

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan työnantajajärjestö ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten toimialajärjestö. Kiinteistötyönantajat ry:n hallitusohjelmatavoitteet tarjoavat ratkaisuja työvoiman saatavuuden ja koulutuksen kehittämisen haasteisiin, harmaan talouden torjuntaan sekä toimivien markkinoiden ja kilpailun edistämiseen. Kiinteistöpalvelualan toimintaedellytysten turvaaminen edistää työllisyyttä ja kerryttää valtiolle verovaroja.

Hallitusohjelmatavoitteet pdf-tiedostona sekä verkkoesitteenä.