Avoin ja reilu kilpailu on kaiken elinkeinotoiminnan lähtökohta

Tasapuoliset toimintaedellytykset taattava kaikille

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on terve ja toimiva kilpailu sekä markkinoiden häiriöttömyys. Kun julkiset ja yksityiset palveluntuottajat yhä useammin toimivat ja harjoittavat elinkeinotoimintaa samoilla markkinoilla, on molempien noudatettava samoja pelisääntöjä. Epätasapuoliset kilpailuolosuhteet johtavat viime kädessä haitallisiin seurauksiin koko maan talouden kannalta.

Kustannussäästöjä ja parempaa laatua tukipalveluihin

Kiristyvän kuntatalouden seurauksena kuntapalvelut on järjestettävä uudella tavalla. Kuntalaiselle on tärkeintä palveluiden toimivuus ja niiden laatu – ei se, tuotetaanko palvelut julkisesti vai yksityisesti, sillä mikään palveluntuottaja ei ole lähtökohtaisesti hyvä tai huono. Julkisesti ja yksityisesti tuotettujen palveluiden vertailtavuus on kuitenkin tärkeää kuntalaisen kannalta: julkisen sektorin tuottamille palveluille tulee antaa vertailukelpoinen hintalappu.

Kiinteistötyönantajien vuonna 2013 teettämän selvityksen mukaan suomalaisissa kunnissa suuri osa kiinteistöpalveluista tuotettiin kuntien omana työnä. Näin siitä huolimatta, että kolme neljästä selvitykseen vastanneista kuntapäättäjistä luokitteli kiinteistöpalvelut tukipalveluksi ja ainoastaan 8 % kannatti palvelujen tuottamista kunnan omana työnä. Kunnat saavuttaisivat noin 400 miljoonan euron säästöt, mikäli ne tuottaisivat kiinteistöpalvelunsa samalla tehokkuudella kuin yksityinen sektori. Ylimääräiset ja tarpeettomat kustannukset tulevat viime kädessä kuntien ja kuntalaisten maksettaviksi.

Kuntasektorilla toteutetuista kiinteistöpalveluiden ulkoistuksista siivouksen osuus on arviolta 20 % ja kiinteistöhuollon noin 35 %. Samaan aikaan valtio on ulkoistanut kiinteistöpalvelut kokonaan yksityisen sektorin hoidettavaksi.

Yrittäjämyönteinen toimiva kunta:

  • Ei toimi itse markkinoilla, vaan luo edellytyksiä tasapuoliselle kilpailulle. Hyödyntää hankinnoissa myös pk-yrityksiä.
  • Opastaa aktiivisesti yrittämisen eri vaiheissa ja tarjoaa yrityksille ratkaisuja. Ottaa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioon yritysvaikutusten arvioinnin.
  • Huolehtii infrastaan, toimivasta yhdyskuntatekniikasta ja korjaa niitä suunnitelmallisesti. Korjausvelka pysyy kurissa – ja kuntatalous tasapainossa.
  • Hyödyntää digitalisaatiota ja uutta tekniikkaa sekä pyrkii tehostamaan toimintaansa kaikin tavoin.

Lisää aiheesta: Kiinteistöpalvelujen hankinta ja sopimukset sekä tilaajavastuulain noudattaminen