Edistämme kuntien ja hyvinvointialueiden keskittymistä ydintoimintoihin.

Tavoitteet:

  • Kuntien ja julkisyhteisöjen ei tule kilpailla yksityisillä kiinteistöpalvelumarkkinoilla silloin, kun tarjolla on yksityistä palvelutuotantoa
  • Kuntien ja hyvinvointialueiden on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä tuottaessaan palveluja
  • Kilpailuneutraliteettisääntelyn noudattamista on tehostettava lisäämällä valvontaa ja resursseja sekä koventamalla sakkoseuraamuksia
  • Keinotekoiset sidosyksiköt (in-house yhtiöt) minimiosuuksin tulee laittaa kuriin ja lainvastaiset suora­hankinnat sanktioida
  • Hankintamenettelyn sääntelyä on yksinkertais­tettava