Torjumme määrätietoisesti ja omaehtoisesti harmaata taloutta.

Tavoitteet:

  • Veronumeroa koskevaa lainsäädäntöä on laajennettava kiinteistöpalvelualalle
  • Rakennusalan veronumerorekisterin piiriin on lisättävä kiinteistöpalvelualan työntekijät tai vaihtoehtoisesti kiinteistöpalvelualalle on luotava oma veronumerorekisteri
  • Työlupien voimassaolo on voitava varmistaa digitaalisesti reaaliajassa