Jäseneksi voi liittyä kiinteistöalalla työnantajana toimiva yritys tai yhteisö

Liittymällä jäseneksi yritys tai yhteisö sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, eettisiä ohjeita ja seuraavia toimintaperiaatteita.

Jäsenen velvoitteet:

  • Jäsenen on toimitettava vuosittain vaadittavat jäsentiedot, joiden perusteella jäsenmaksu määräytyy.
  • Jäsen sitoutuu vastaamaan tilastollisia tarpeita varten tehtäviin kyselyihin. Tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.
  • Jäsen, joka tuottaa palveluja tilaajavastuulain piirissä oleville tilaajille, on velvollinen antamaan yritystään koskevat tiedot Vastuu Groupin Luotettava kumppani -ohjelmaan.
  • Jäsen on velvollinen hankkimaan työntekijöilleen veronumerollisen tunnistekortin, josta ilmenee työsuhteen laillisuuden edellyttämät tiedot.
  • Jäsenen on ilmoitettava mahdolliset työsuhteisiin liittyvät riitajutut sekä ne asiakassopimuksiin liittyvät riitajutut, joilla voi olla toimialan kannalta laajempaa merkitystä.
  • Työtaistelusta tai sen uhkasta on ilmoitettava liiton toimitusjohtajalle. Jäsen on velvollinen antamaan selvityksen työtaistelun syistä sekä seikoista, joilla on merkitystä asian ratkaisemiselle.
  • Jäsen ei saa työtaistelun kestäessä käyttää työssään toisen työnantajan palveluksessa työtaisteluun ryhtyneitä tai työstä suljettuja työntekijöitä.
  • Jäsen voi ryhtyä työtaisteluun ainoastaan liiton hallituksen luvalla.