Maksu koostuu Kiinteistötyönantajien ja Elinkeinoelämän keskusliiton osuuksista

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenmaksu vuonna 2024

Huolto- ja siivousyritykset:

 • 0,180 % enintään 840 000 euron palkkasumman osalta
 • 0,130 % yli 840 000 ja enintään 1 680 000 euron palkkasumman osalta
 • 0,070 % yli 1 680 000 ja enintään 68 000 000 euron palkkasumman osalta
 • 0,065 % yli 68 000 000 euron palkkasumman osalta

Kiinteistönomistaja- ja isännöintiyritykset, muut kiinteistöalan yritykset sekä kiinteistöalan konsernit:

 • 0,160 % enintään 840 000 euron palkkasumman osalta
 • 0,130 % yli 840 000 ja enintään 1 680 000 euron palkkasumman osalta
 • 0,070 % yli 1 680 000 ja enintään 68 000 000 euron palkkasumman osalta
 • 0,065 % yli 68 000 000 euron palkkasumman osalta

Suomen Kiinteistöliitto ry:n alueyhdistysten jäsenmaksu on 0,130 % palkkasummasta.

Vähimmäismaksu kaikilta jäseniltä on 600 euroa. Liittymismaksu 300 euroa. Viivästyskorko korkolain mukaan.

Tutustu liiton jäsenmaksua koskevaan konsernisääntöön.

Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksu vuonna 2024

Huom! Jäsenmaksuja alennetaan kertaluonteisesti -30 % (muut kuin minimimaksu).

 • Vähimmäismaksu on 50 euroa
 • Pienet yritykset (alle 150 työntekijää) 0,054 % palkkasummasta -30 %
 • Isot yritykset (yli 150 työntekijää) 0,024 % palkkasummasta -30 % + 0,0225 % jalostusarvosta -30 %

Jalostusarvon laskennassa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo ei saa ylittää 55 % liikevaihdosta.

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.