23.05.2024 Kiinteistötyönantajat ry
Työntekijän oleskeluluvassa saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että TE-toimisto arvioi, onko kyseisellä alalla ja ammatissa saatavilla riittävästi paikallisia työntekijöitä, jotka voisivat täyttää kyseisen työpaikan tarpeet. Saatavuusharkinta pyrkii varmistamaan, että ulkomaalaiselle työnhakijalle myönnetään työlupa vain silloin, kun paikalliset työnhakijat eivät kykene täyttämään työnantajanLue lisää
06.05.2024 Kiinteistötyönantajat ry
Pääministeri Orpon hallituksen leikkauslistalla on kehysriihen päätösten mukaan muun muassa kotitalousvähennyksen supistaminen 100 miljoonalla eurolla vuodessa 2025 alkaen.  Asia on valmistelussa, eikä vähennyksen kohdentumisesta ole vielä tarkkaa tietoa. Hallituksen esitys on näillä näkymin tulossa lausunnolle kesäksi ja se on tarkoitusLue lisää
30.04.2024 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistöpalveluiden suhdannetilanne on EK:n Suhdannebarometrissa pysynyt edelleen negatiivisena. Suhdannetilanteen saldoluku on viimeisten yhdeksän kuukauden aikana hieman parantunut, mutta huhtikuun barometrissa saldoluku oli edelleen vain -18. Kiinteistöpalveluiden toteutunut myynnin määrä on puolestaan kasvanut vuoden 2023 lopulla ja vuoden 2024 alussa, jaLue lisää
29.04.2024 Kiinteistötyönantajat ry
OTKES on tutkinut viime vuosina tapahtuneita vakavia tapaturmia hiekoituslaitteiden käytössä liittyen teiden ja piha-alueiden kunnossapitoon. Sen mukaan tapaturmista ei ole opittu ja siksi se suosittaa tapaturmavaaralta suojautumiseksi esimerkiksi hiekoituslaitteen turvaritilän asianmukaista käyttöä. OTKES on käynnistänyt turvallisuustutkintalain 2 §:n nojalla teematutkinnan,Lue lisää
26.04.2024 Kiinteistötyönantajat ry
On tärkeää osata tunnistaa ja hallita tavallisimpia häiriö- ja poikkeustilanteita, jotka voivat vaikuttaa kiinteistön huoltovarmuuteen. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Turvallinen kiinteistö -koulutus on suunniteltu kiinteistöpalvelualalla toimiville, jotka haluavat parantaa kykyjään reagoida häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin ja varmistaa huoltovarmuus kiinteistöissä. Opinnot toteutetaan 12.8.Lue lisää
26.04.2024 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistöpalveluala on dynaaminen ja kehittyvä toimiala, joka pitää yllä yhteiskunnan perusrakenteita. Toimialana se on kehittynyt ja teknistynyt hurjaa vauhtia viime vuosina, mutta ihmisten rooli sen sydämessä on edelleen ykkönen. Kiinteistöpalveluala ja sen työntekijät varmistavat paitsi taloyhtiöiden myös esimerkiksi toimistorakennusten, kauppakeskustenLue lisää
25.04.2024 Kiinteistötyönantajat ry
Työelämä moninaistuu – ratkaisuja työpaikoille -seminaarissa käsiteltiin muun muassa yritysten ratkaisuja työyhteisöjen kansainvälistymiseen ja kansainvälisen rekrytoinnin käytäntöjä. Seminaarin toisessa osiossa julkaistiin PIKEUS-hankkeessa pk-yrityksille suunnatun kyselyn tuloksia ja ensimmäisiä nostoja haastatteluaineistosta. Kyselyyn vastasi yli 250 pk-yritystä, jotka toimivat eri puolilla Suomea. SuurinLue lisää
25.04.2024 Kiinteistötyönantajat ry
Vuoden 2024 KITAn ja EK:n jäsenmaksujen perusteeksi tarvittavat tiedot eli ns. vuositiedot (v. 2023 palkkasummat ja henkilöstömäärät) on pyydetty 11.1.2024 vuositietovastaajille lähettämällämme jäsentietoilmoituksella. Pyydämme yrityksiä, jotka eivät vielä ole tietoja toimittaneet, huolehtimaan tietojen toimittamisesta. Kiitos yrityksille, jotka ovat tiedot toimittaneet.Lue lisää