Ammatillisen koulutuksen suosio on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta alkaen. Jo hieman yli puolet ikäluokasta valitsee ammatillisen koulutuksen peruskoulun päätettyään. Amisbarometri on valtakunnallisesti laajin toisen asteen ammatillista koulutusta tarkasteleva tutkimus.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry on julkaissut kolmannen amisbarometrinsa, johon kutsutaan osallistujiksi kaikki ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset. Kahden vuoden välein toteutettavaan tutkimukseen osallistui 9 584 ammatillisen toisen asteen opiskelijaa.

Opiskelijat kaipaavat enemmän lähiopetusta kuin työpaikalla tapahtuu oppimista

Lähes kolmannes ammattiin opiskelevista kaipaa lisää opettajan pitämää oman alan lähiopetusta (29 prosenttia). Osuus on samansuuntainen vuoden 2017 amisbarometrin kanssa. Lähiopetuksen lisäämistä kannattavien osuus oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa työssäoppimista kannattavien osuutta suurempi, mikä on kiinnostavaa ammatillisen koulutuksen reformin kannalta.

Lähiopetuksen lisäämistä kannattavista 44 prosenttia kasvattaisi myös työpaikalla oppimisen määrää ja kymmenen prosenttia vähentäisi sitä. Lähiopetuksen vähentämistä kannattavista joka kolmas lisäisi ja joka kolmas vähentäisi työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Vuonna 2015 lähiopetuksen määrää piti sopivana yli 70 prosenttia vastaajista, kun vuosina 2017 ja 2019 osuus on vain noin 60 prosenttia.

Siirry amisbarometriin