Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otettiin käyttöön 1.7.2021. Palautejärjestelmää on valmisteltu opetushallinnon johdolla laajan joukon yhteistyönä. Myös kiinteistöpalvelualan edustajia on osallistunut järjestelmän kommentointiin työn eri vaiheissa.

Käytössä on kaksi palautekyselyä, joista toisen kohderyhmänä ovat vastuulliset työpaikkaohjaajat ja toisen koulutus- ja oppisopimuksia tehneet työnantajat. Työelämäpalautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimus- ja oppisopimuskoulutusten järjestämiseen. Palautekysymysten teemoja ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekä vaikuttavuus ja laatu.

Heinäkuussa käyttöön otettu työpaikkaohjaajakysely lähetetään jatkossa kahden viikon välein niille työpaikoille, joissa on päättynyt työpaikkajaksoja. Tammikuussa 2022 ensimmäistä kertaa lähetettävä työpaikkakysely lähetetään työpaikkojen työnantajaedustajille kaksi kertaa vuodessa, jos työpaikalla on lähettämistä edeltävän puolen vuoden aikana päättynyt opiskelijoiden työpaikkajaksoja.

Työelämäpalaute vaikuttaa yhtenä mittarina ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoitukseen. Työelämältä saatu palaute on tästä syystä tärkeä tieto sekä ammatillisen koulutusjärjestelmän että koulutuksen järjestäjien oman toiminnan asiakaslähtöisyyden ja laadun seurantaan ja kehittämiseen. Annettu palaute kannustaa oppilaitoksia käymään aktiivista keskustelua työelämän kanssa työelämää palvelevan, laadukkaan toiminnan toteuttamiseksi. Palautejärjestelmää kannattaa siis hyödyntää aktiivisesti.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta.