Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut 29.11. uudistetun Työvoimabarometrin, joka tarjoaa edeltäjäänsä Ammattibarometria monipuolisempaa ja yhdenmukaisempaa tietoa työvoima- ja osaamistarpeista kaikilta Suomen ELY-alueilta. Uusi ennakointityökalu toimii kansalliseen työvoimapolitiikan suunnittelun ja kehittämisen tukena ja sen tietoja voivat hyödyntää uravalintoja suunnittelevien kansalaisten, oppilaitosten ja koulutusten järjestäjien lisäksi myös työnantajat. Tiedot kerätään ELY-keskusalueittain. KITA osallistui lokakuussa 2023 rakennetun ympäristön asiantuntijoille järjestettyyn keskustelutilaisuuteen, jossa käsiteltiin muun muassa kiinteistöpalvelualan työllisyystilannetta ja uusia osaamistarpeita.

Lue lisää:

TEMin tiedote: Työvoimabarometri: suurin osa Suomesta kärsii kohtaanto-ongelmasta
Työvoimabarometrin verkkosivut