17.01.2023 Kiinteistötyönantajat ry
Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla Suomessa toimivia yrityksiä ja muita toimijoita vähähiilisten ratkaisujen kehittämisessä rakennetun ympäristön saralla. Ohjelmalla edistetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista. Tavoitteena on vauhdittaa rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden,Lue lisää
16.01.2023 Kiinteistötyönantajat ry
Yhteistyö yritysten kanssa on lisääntynyt ammatillisessa koulutuksessa, ilmenee Sivistan koulutus- ja tutkimusalan barometrista ja toimialakatsauksesta vuodelta 2022. Myönteinen kehitys on jatkunut edellisestä vuodesta. Ammatillisen koulutuksen kohdalla on hyvä muistaa, että emme puhu vain nuorten koulutuksesta. Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeleeLue lisää
12.01.2023 Kiinteistötyönantajat ry
WDBE Call for Proposals on auki! Haluatko esitellä uusimman tutkimuksesi ja työsi tulokset rakennetun ympäristön ammattilaisista koostuvalle kansainväliselle yleisölle? WDBE Call for Proposals on avattu ja ehdotuksia Community Session esityksiksi otetaan vastaan helmikuun loppuun saakka. Joka vuosi WDBE kokoaa yhteenLue lisää
27.12.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Syksyn rekrytointitapahtumat onnistuivat hyvin ja nyt tapahtumat saavat jatkoa. Keväälle on suunniteltu kymmenen uutta tapahtumaa työnhakijoille ja opiskelijoille. Palvelu lanseerataan virallisesti 26.1.2023 järjestettävän Helsingin rekrytointitapahtuman yhteydessä klo 8.00-9.30. Luotettava Työntekijä -palvelu tarjoaa palveluja myös työnantajille. Palvelun kautta työnantajat löytävät uusiaLue lisää
15.12.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia lumenpudotukseen liittyvistä asioista. Huoltoyhtiön tehtäviin kuuluu kattojen lumi- ja jäätilanteen tarkkailu ja valvonta normaalien huoltokäyntien yhteydessä. Huoltoyhtiön on heti vaaran havaittuaan ilmoitettava siitä isännöitsijälle tai taloyhtiön hallituksen jäsenelle sekä kehotettava heitä tilaamaan lumen/jäänpudotus. Lue lisääLue lisää
23.11.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA-foorumi) toimijat laativat viime vuonna yhteisen arvolupauksen ja siihen perustuvan KIRA-kasvuohjelman, jonka tavoitteena on vauhdittaa alan kehittämistä vihreän siirtymän, tuotannollisen tehokkuuden sekä koko elinkaaren läpäisevän arvonluonnin osalta. Ohjelma on luotu kehityksen tiekartaksi ja perustaksi kaikille alan toimijoille.Lue lisää
09.11.2022 Kiinteistötyönantajat ry
EU:n kunnianhimoista vastuullisuussääntelyä ulotetaan vaiheittain erikokoisiin yrityksiin. EU:n yritysvastuulaki, kestävän rahoituksen taksonomia ja kestävyysraportoinnin direktiivi vaikuttavat jatkossa vähintään epäsuorasti suomalaisiin pk-yrityksiin: Hiilijalanjäljen ja muiden ympäristökysymysten vaikutus tulee korostumaan, kun pk-yritykset neuvottelevat pankkien kanssa rahoituksesta. Siksi niiden on valmistauduttava rahoitusneuvotteluihin siten,Lue lisää