23.11.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA-foorumi) toimijat laativat viime vuonna yhteisen arvolupauksen ja siihen perustuvan KIRA-kasvuohjelman, jonka tavoitteena on vauhdittaa alan kehittämistä vihreän siirtymän, tuotannollisen tehokkuuden sekä koko elinkaaren läpäisevän arvonluonnin osalta. Ohjelma on luotu kehityksen tiekartaksi ja perustaksi kaikille alan toimijoille.Lue lisää
09.11.2022 Kiinteistötyönantajat ry
EU:n kunnianhimoista vastuullisuussääntelyä ulotetaan vaiheittain erikokoisiin yrityksiin. EU:n yritysvastuulaki, kestävän rahoituksen taksonomia ja kestävyysraportoinnin direktiivi vaikuttavat jatkossa vähintään epäsuorasti suomalaisiin pk-yrityksiin: Hiilijalanjäljen ja muiden ympäristökysymysten vaikutus tulee korostumaan, kun pk-yritykset neuvottelevat pankkien kanssa rahoituksesta. Siksi niiden on valmistauduttava rahoitusneuvotteluihin siten,Lue lisää
31.10.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistöpalvelujen suhdannetilanne on EK:n lokakuisen Suhdannebarometrin mukaan heikentynyt edelleen. Myös lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat laskussa. Kiinteistöpalvelujen myynti on kuitenkin hieman lisääntynyt ja lievää nousua odotetaan myös lähikuukausille. Henkilökunnan määrä on vähentynyt eikä sen osalta kasvua ole näköpiirissä. Ammattitaitoisen työvoiman puute onLue lisää
27.10.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Hallituksen esitys eduskunnalle Kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta -annetun lain muuttamisesta on hyväksytty eduskunnassa 18.10.2022. Lue eduskunnan vastaus. Lain 1 §:n soveltamisalaa on laajennettu työkoneyritysten määräaikaisella polttoöljytuella ja lakiin on lisätty uusi 3 a §, jonka mukaan Valtiokonttori voi myöntää yritykselle hakemuksestaLue lisää
27.10.2022 Kiinteistötyönantajat ry
”Suomi on nyt talouden taantumassa. Kuinka pitkä ja syvä taantumasta tulee, on vielä arvoitus. Geopoliittiset jännitteet ja sota Euroopassa pitävät poikkeuksellisen suurta epävarmuutta yllä. Toisaalta esimerkiksi tiedot maakaasuvarastojen täyttymisestä Euroopassa ovat myönteisiä uutisia synkkyyden keskelle. Saksan talous näyttää suuntaa myösLue lisää
21.10.2022 Kiinteistötyönantajat ry
”Jokainen työntekijä ansaitsee hyvän perehdytyksen. Uusi tiskaaja ja uusi dieettikokki ovat yhtä tärkeitä, ja heihin pitäisi suhtautua samanarvoisesti”, totesi yksi osallistujista tilaisuudessa, jossa keskustelimme matkailu- ja ravintola-alan perehdytyksen keinoista. Perehdytys koskettaa kaikkia. Osaamisen merkitys palvelualoilla kasvaa jatkuvasti, eikä perehdytyksen tarveLue lisää
05.10.2022 Kiinteistötyönantajat ry
”Yhteiskunnassamme on luotava malli, jolla korkeasta energian hinnasta kärsineet yritykset selviävät tämän vaiheen ohi. Näin viemme yritykset ja niiden työpaikat energiarotkon yli”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Kyselyn mukaan lähes joka neljäs EK:n jäsenyritys suunnittelee lomauttavansa henkilökuntaansa seuraavan puolen vuodenLue lisää
29.09.2022 Kiinteistötyönantajat ry
Keskustelu on osa sisäministeriön lanseeraamaa Maahanmuuttodialogit-keskustelusarjaa. Dialogeja järjestetään loka–marraskuussa eri tahojen toimesta eri puolella Suomea. Keskusteluissa maahan muuttaneet ja heidän kanssaan toimivat tahot pääsevät kuulemaan toistensa näkemyksiä, oivaltamaan uutta ja rakentamaan yhdessä visiota monimuotoisesta Suomesta. Sisäministeriö teettää keskusteluiden kirjauksista yhteenvedon,Lue lisää