Kiinteistöpalveluala on vahvasti työvoimavaltainen ja nykyisin yhä monimuotoisempi työyhteisöiltään. KITA ry:n neljästä suurimmasta jäsenyrityksestä RTK-Palvelu Oy:llä on yli 3000 työntekijää 85:llä eri kansallisuustaustalla. ”Työssä tausta ei ratkaise, vaan halu tehdä parhaansa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön”, huomauttaa RTK-Palvelun toimitusjohtaja ja KITA ry:n hallituksen jäsen Samuli Eskola.

RTK-Palvelu Oy on suomalainen kiinteistöpalvelujen erikoisosaaja jo 50 vuoden kokemuksella. Sen palveluksessa on reilu 3000 ammattilaista, jotka huolehtivat erilaisista kiinteistöistä ja liikennevälineistä ympäri Suomea. Asiakkaina on niin teollisuusyrityksiä, hotelleja, laivoja, satamia kuin vaativia liikekiinteistöjä.

Samuli Eskola aloitti RTK-Palvelussa toimitusjohtajana ja KITAn hallituksen jäsenenä vuonna 2022. Kiinteistöpalveluiden maailmaan hän siirtyi elintarvikealalta. Eskola tunnistaa niissä paljon samaa, sillä molemmissa ollaan lähellä ihmisen perustarpeita. Kaikkien täytyy syödä, ja toisaalta paikat täytyy pitää siistinä ja nurkat kunnossa. Asiakaskokemus ratkaisee molemmissa.

RTK-Palvelulla on laaja palvelutarjonta, ja Eskola näkee yhtiön tulevaisuuden hyvänä. Hän on kuitenkin niin alan yrityksen johdossa kuin KITA ry:n hallituksessa huomannut, etteivät asiakkaat välttämättä tiedosta, miten paljon erilaisia palveluita alan yritykset tarjoavat.

– Monella mieleen tulee ensisijaisesti siivous ja kiinteistöhuolta. Myös RTK-Palvelulle siivous on ollut kivijalka siitä alkaen, kun yritys aloitti vuonna 1972, mutta matkan varrella tarjonta on laajentunut mittavaksi kokonaisuudeksi. Kiinteistöhuolto tuli mukaan 1986, teolliset palvelut vuonna 2003 ja tekniset palvelut 2004, kulunhallinta 2019 ja uusimpana palveluna aloitti rakennuttaminen ja projektinjohto viime vuonna. Tampereen Nokia Arena on hyvä esimerkki tarjontamme kattavuudesta. Osaava henkilöstö huolehtii niin siivouksesta, teknisistä palveluista, jäänteosta kuin kiinteistöhuollosta.

Eskola korostaa, että kiinteistöpalvelualan toimijat ovat monessa tapauksessa monipalveluyhtiötä ja palveluiden kirjo asiakkaille enemmän kuin päälle päin näkyy. Se vaatii yrityksissä osaamista ja ammattitaitoa, joka myös jää valitettavan usein vaille huomiota.

Työn arvostuksen nostaminen vahvasti agendalla

KITA-yhteisöä ajatellen Eskola näkee tärkeäksi alalla työtään tekevien arvostuksen kasvattamisen.

– Meillä erilaisissa tehtävissä työskentelevät ovat sujuvan arjen sankareita ja he ansaitsevat asiakkaiden ja kaikkien sidosryhmien arvostusta nykyistä enemmän. KITAna meidän pitää myötävaikuttaa tähän, sillä se tukee koko toimialan houkuttavuutta ja ohjaa uusia työntekijöitä alalle.

Elämisen ammattilainen -kampanja on ollut Eskolan mukaan hyvä aloitus.

– Kamppiksen alku oli hieno ja tavoitti haluttuja kohderyhmiä. Vaikuttamisen on kuitenkin oltava pitkäjänteistä. Nyt meillä on hyvä tekemisen pohja. Koska haasteet ja mahdollisuudet ovat yhteisiä, pitää tekemistä myös jatkaa yhdessä.

Inhimillisyys ja yhdessä tekeminen tuovat arvoa kaikille

Kiinteistöpalveluala on yksi monikulttuurisimmista ja monimuotoisimmista aloista. RTK-Palvelun työntekijöissä kansallisuuksia on 85 ja työkielinä käytössä suomi ja englanti.

– Monikulttuurisuus rikastaa arkea. Toki se tuo kielihaasteita ja toisinaan epäselvyyttä toimintatavoissa, koska työntekijöiden tavat toimia voivat olla hyvin erilaisia kuin Suomessa on totuttu. Meillä asiat puhutaan ja käydään läpi asioina. Kielikysymyksissä käytössä on muun muassa kuvalliset ohjeet, mutta toinen toistemme inhimillinen ja ymmärtäväinen kohtaaminen auttaa selvittämään asiat niin työntekijöille kuin tarvittaessa myös asiakkaidemme suuntaan.

RTK-Palvelun henkilöstöstä moni on tehnyt pitkän työuran talossa. Moni on myös kouluttautunut työn ohessa tai vaihtanut sisäisen kierron kautta toimenkuvaa ja tehtävää.

– Kiinteistöpalvelualalla sekä meillä RTK-Palvelussa tarvitaan jatkossakin hyvin laajamittaista osaamista. Siksi on tärkeää, että ihmisistä välitetään ja annetaan heille mahdollisuus onnistua omana itsenään. Meille on tärkeää, että työnantajana vahvistamme yhdessä tekemisen kulttuuria aktiivisella vuorovaikutuksella. Olemme yhtä joukkuetta ja kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus onnistua ja edetä. Toteutamme arkea yhdessä. Meidän kulttuurimme on positiivisessa mielessä omalaatuinen, mutta selvästi toimiva. Työsuhteemme ovat pitkiä, samoin asiakassuhteemme. Kaikki siis voittavat”, Eskola hymyilee.

 

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: RTK-Palvelu Oy