Kiinteistötyönantajat ry kiinteistöalan työnantajayritysten työmarkkinajärjestönä ja kiinteistöpalvelualan yritysten toimialajärjestönä on jättänyt lausunnon hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Kiinteistötyönantajat on osallistunut aktiivisesti useisiin hallituksen esityksen valmisteluun liittyneisiin keskusteluihin ja syksyllä 2023 toteutettuun verkkoaivoriiheen.

Kiinteistötyönantajat pitää uudistuksen taustalla olevia hallitusohjelmatavoitteita toimialan näkökulmasta pääosin myönteisinä. On tärkeää, että koulutuksen järjestäjien kannustimia vahvistetaan siten, että opiskelijoita saadaan suorittamaan työelämälähtöisiä opintoja, valmistumaan ja työllistymään työvoimaa jatkuvasti tarvitsevalle kiinteistöpalvelualalle.

KITA ry:n lausunto koskee lausuntopyyntöä hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/33727/2023). Kesäkuun 5. päivä 2024 jätetyssä lausunnossa on huomioitu muun muassa rahoitusjärjestelmä, ammatillisen koulutuksen kokeilua koskevat säädösehdotukset, muu ammatillinen koulutus sekä työelämätoimikunnat.

Tutustu KITA ry:n lausuntoon (pdf): Lausunto_VN_33727_2023_Kiinteistyötyönantajat_ry