Toukokuisessa Taitaja2024-tapahtumassa jaettiin jo neljännentoista kerran Taitaja-työturvallisuuden kiertopalkinto, jonka LähiTapiola myöntää lajille, jossa työturvallisuus on huomioitu erinomaisesti sekä kilpailun aikana että alan opetuksessa. Tänä vuonna palkinto myönnettiin puhdistuspalvelulajille. Voittajan valintaan vaikutti erityisesti uuden teknologian, kuten robotiikan, tuominen kilpailutehtäviin.

Lajivastaavat olivat järjestäneet kilpailijoille, huoltajille ja tuomareille perehdytyksen robottien käyttöön Teamsin kautta. Robottien käyttö oli kilpailijoille täysin uutta, ja perehdytys hoidettiin esimerkillisesti. Puhdistuspalveluiden tehtävissä korostuu myös oikea ergonomia eri työvälineiden käytössä ja työmenetelmissä. Turvallisiin työskentelytapoihin ja oikeaan ergonomiaan kiinnitetään huomiota jo opintojen alkumetreiltä asti. Myös hyvää ilmapiiriä niin kilpailussa kuin opinnoissa pidettiin tärkeänä.

”On hienoa huomata, että työturvallisuuden merkitys otetaan yhä paremmin huomioon jo ammattiopintojen alkuvaiheessa. Kilpailussa palkittiin lajiryhmä, joka on onnistunut erityisen hyvin työturvallisuuden huomioimisessa kilpailutehtävässä ja myös ammattiopinnoissa”, kertoo LähiTapiolan tiedotteessa henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija Eeva Koskela.

Palkinnon vastaanottivat Savon koulutuskuntayhtymästä lajivastaavat Sirpa Janhunen ja Katja Piiparinen  Kuvassa ovat mukana myös voittajan valinnan tehneet työsuojeluvaltuutettu Tiina Kammonen Savon koulutuskuntayhtymästä vasemmalla ja oikealla Eeva Koskela LähiTapiolasta.

Työturvallisuuspalkinto oli yksi kolmesta kaikille lajeille yhteisten teemojen palkinnoista. Työturvallisuuden lisäksi yhteisiä teemoja olivat yrittäjyys ja kestävä kehitys.

Kuva: LähiTapiola