Siivous- ja toimitilapalvelut on alana monipuolisia työtehtäviä ja -mahdollisuuksia tarjoava. Merkityksellisenä tekijänä kaiken taustalla SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtaja ja KITA ry:n hallituksessa istuva Jussi Holopainen näkee työnantajan arvot ja johtamiskulttuurin.

SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen on työskennellyt yhtiön palveluksessa monissa eri tehtävissä jo 31 vuotta. Hän on ollut konkreettisesti kokemassa, miten vuonna 1991 perustettu SOL Palvelut on panostanut henkilöstöönsä ja valmentavaan johtamiseen yrityksen alkuajoista asti.

”Ensikosketuksen sain vuonna 1993. Olin valmistunut pankkipuolen opinnoistani keskelle lamaa, eikä töitä ollut. Hain SOL:lle siivoojaksi ja ensimmäinen sopimus oli puoleksi vuodeksi. Siivosin kuusi kertaa viikossa lääkärikeskusta 5–6 tuntia kerrallaan”, toimitusjohtajana vuodesta 2021 toiminut Holopainen muistaa.

Liisa Jorosen näkemykset 30 vuoden takaa yhä voimissaan

SOL:n perustaja Liisa Joronen väitteli vuonna 1993 tohtoriksi Helsingin yliopistossa aiheesta ”Ammatillisen kasvun edellytykset organisaatiossa”. Joronen oli kiinnostunut johtamisesta ja henkilöstön sisäisestä kasvusta. Oma yritys toimi luontevana tutkimuskohteena ja koekenttänä hänen kasvatustieteen- ja sosiologian opintoihinsa.

”SOL ei olisi noussut yksittäisestä siivousliikkeestä arvostetuksi palveluyritykseksi ilman käytännön arvojen antamaa pohjaa. Ne kumpuavat Liisa Jorosen yli kolmekymmentä vuotta sitten tekemistä huomioista. Tuolloin esimerkiksi siivoojan tuli työskennellä piilossa, joten työtä tehtiin usein illalla ja öisin. Vaatetus oli mustaa tai harmaata”, Holopainen sanoo.

Jorosen ajatusten mukaisesti SOL toi siivoojat näkyviin. Työtä tehtiin yhä enemmän päivällä ja myös työvaatteet saivat näkyä. Siitä iloisena esimerkkinä on monelle tuttu keltainen T-paita.

Yksi SOL:n arvoista onkin iloinen työn tekeminen. Se ei toki tarkoita vain vaatetuksen väriä. Se syntyy siitä, että työntekijä kokee itsensä tärkeäksi osaksi työyhteisöä. Hän saa koulutusta, kannustusta, palautetta ja työuran kehitysmahdollisuuksia niin, että voi tuntea onnistumisen iloa.

”Johtamisfilosofiamme perustuu positiiviseen, aurinkoiseen ihmiskuvaan. Avaintekijöitä ovat vastuun ja päätöksenteon siirtäminen mahdollisimman alas, turhan byrokratian välttäminen, johtaminen tavoitteiden avulla sekä luovuuteen kannustaminen. Meillä saa käyttää maalaisjärkeä. Myös palkitseminen on tärkeää. SOL Palvelut huomioi toukokuussa henkilöstöään yli miljoonalla eurolla vuoden 2023 työpanoksista. Reilu 6000 SOL Palveluiden työntekijää sai kertaluonteisen kannustepalkkion 100–150 euroa. Palkkio suhteutettiin työsuhteen kestoon, ja valtaosa saajista sai 150 euroa”, Holopainen kertoo.

Työyhteisö tarvitsee kaiken ikäisiä ja taustaisia

SOL Palvelut tarjoaa siivous- ja toimitilapalveluita ja tuo koko konsernin 380 miljoonan liikevaihdosta noin puolet. Henkilöstöä on Suomessa 7000, josta 50 % on ulkomaalaistaustaisia.

KITA ry:n toiminnassa Jussi Holopainen näkee tärkeäksi tavoitteeksi vaikuttaa Suomeen muualta tulevien työntekijöiden rekrytoinnin ja lupaprosessien helpottamiseen. Myös nuorten saaminen ja kouluttaminen alalle on KITAn jäsenyritysten yhteinen päämäärä, joka palvelee kaikkia.

”Nuorten työllistäminen on tärkeää, jotta alalla riittää työvoimaa. Yhtä tärkeää on kuitenkin saada nuoria töihin siksi, että se ehkäisee syrjäytymistä. Samaan yhteiskunnallisesti merkittäviin toimiin kuuluu vajaatyökykyisten tai eläkeläisten työllistäminen. Meillä SOL:lla on esimerkiksi Keltaiset pantterit -ryhmä. Se koostuu eläkkeelle jääneistä työntekijöistä, jotka voivat omien aikataulujen mukaan tehdä edelleen töitä ja käyttää osaamistaan. Monelle tämä on tärkeä aktiivisuuden ylläpitäjä ja meille on ilo tarjota tähän mahdollisuus.”

KITA toimii kaikkien parhaaksi

Siivous ja puhdistusalalla koulutus on hyvin hajaantunutta. Myös SOL kouluttaa alasta kiinnostuneita, ja tarjoaa sitä kautta monenlaisia polkuja kohti omannäköistä työuraa.

”Työelämäkouluttajana haluamme antaa mahdollisuuden kasvaa, tehdä töitä ja kehittyä samaan aikaan. Koulutusohjelmamme muodostuu toimialakohtaisista koulutuksista. Lisäksi olemme suuri oppisopimuskouluttaja ja kauttamme valmistuu noin 300 siivousalan ammattilaista vuosittain. Koulutuksissa huomioimme myös suomen kielen opiskelun, sillä se on turvallisuuden ja työohjeiden näkökulmasta A ja O, mutta auttaa myös sitoutumaan Suomeen ja ymmärtämään, miten Suomessa toimitaan.”

Holopainen näkee, että Kiinteistötyönantajat ry:n toiminta on tärkeä koko alalle ja kaikenkokoisille yrityksille. KITAn hallituksessa alaa edustaa monenlaisia yrityksiä, myös isoja, kuten SOL Palvelut.

”Koen meidät kaikki koosta riippumatta ennen kaikkea kumppaneiksi, en kilpailijoiksi. Kun joku yritys saa kiitosta ja kehua, tai toimii tienraivaajana, koko ala saa hyvää. Toki tämä menee myös toisinpäin, ikävä kyllä. Itse haluan kannustaa avoimeen ja yhteiseen keskusteluun. Se auttaa meitä kaikkia pärjäämään ja ylläpitää tervettä kilpailua.”

 

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: SOL Palvelut Oy