On viimein toukokuu ja aloitamme sen juhlistamalla monimuotoisuuden eurooppalaista teemakuukautta. Me Elinkeinoelämän keskusliitossa haluamme omalta osaltamme korostaa, miksi monimuotoisuus ja osallistaminen ovat keskeistä liiketoiminnan menestykselle. Kerron blogissani 5 hyötyä, mitä yritykset voivat saavuttaa monimuotoisuuden kautta ja miksi monimuotoisuuden tulisi olla bisneksen ytimessä. 

1. Houkuttele ja sitouta parhaat osaajat

Pysyäkseen kilpailun kärjessä ja menestyäkseen pitkällä tähtäimellä yritysten pitää laajentaa ajattelumalliaan. Kasvavan osaajapulan myötä yrityksillä ei ole varaa menettää huippuosaajia syrjinnän vuoksi. Uudet työelämään astuvat sukupolvet kiinnittävät lisäksi enemmän huomiota siihen, miten yritykset edistävät monimuotoisuutta ja osallistamista. Erilaisia työntekijöitä ja osaamista tarvitaan myös yritysten kunnianhimoisten hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa.  

2. Paranna kannattavuutta

McKinsey & Companyn ”Diversity wins: How inclusion matters” raportin mukaan monimuotoisuus on yhteydessä kannattavuuteen: mitä tasaisempi johtoryhmien sukupuolijakauma, sitä parempi on usein myös kannattavuus.Vaikka meneillään oleva COVID-19 pandemia on haastava, on hyvä pitää mielessä, että monimuotoiset tiimit palautuvat paremmin ja mukautuvat nopeammin kriisin jälkeen. Mitä paremmin monimuotoisuuden ja osallistamisen mahdollisuuksiin on tartuttu, sitä helpompaa yritysten on yleensä uudistua ja päästä kiinni uuteen kasvuun kriisin jälkeen.  

3. Vastaa asiakkaiden kasvaviin odotuksiin

Asiakkaiden odotukset kasvavat myös monimuotoisuutta kohtaan. Harvan yrityksen asiakaskunta on samasta puusta veistetty, vaan he ovat monimuotoisen yhteiskuntamme peili. Organisaatiot, jotka positioivat monimuotoisuuden ja osallistamisen osaksi ydinliiketoimintaansa, voivat myös innovoida paremmin ja löytää uusia asiakassegmenttejä.  

4. Monimuotoiset tiimit innovoivat paremmin

Eri taustoista tulevat työntekijät tuovat mukanaan myös erilaisia näkökulmia ja ideoita. Monipuoliset näkemykset johtavat innovatiivisempaan ajatteluun ja tuottavat parempia tuloksia, jotka auttavat liiketoimintaa kasvamaan. Monimuotoiset tiimit myös haastavat toisiaan enemmän ja tarjoavat uusia näkökulmia, jotka saavat meidät tietoisemmiksi omista piilevistä ennakkoluuloistamme 

5. Edistä työntekijäkokemusta

Monimuotoisuutta ja osallistamista ei tulisi ottaa huomioon pelkästään rekrytointivaiheessa vaan jokaisessa työntekijämatkan vaiheessa. Kasvattaakseen työntekijämotivaatiota ja sitoutumista, yritysten kannattaa painottaa monimuotoisuutta aina rekrytoinnista perehdytykseen ja kehittämiseen. Tärkeitä näkökulmia ovat esimerkiksi henkilöstön osallistaminen, viestintä ja henkilökohtaiset kehitysmahdollisuudet. Johdon sitoutuminen monimuotoisuuteen on hyvä alku, mutta keskeisintä on se, miten organisaatio toteuttaa käytännön toimenpiteet monimuotoisuuden edistämiseksi. 

Kuten Helena Dalli, tasa-arvokomissaari Euroopan komissiossa, kiteytti asian monimuotoisuuden eurooppalaisen teemakuukauden avajaistilaisuudessa: ”Monimuotoisuus on vahvuutemme ja yksi tärkeimmistä voimavaroistamme kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.” Todellakin, monimuotoisuus ja osallistaminen ovat keskeisiä osatekijöitä menestyksekkään pitkän aikavälin liiketoiminnan kannalta.   

Elinkeinoelämän keskusliitto EK uskoo, että jokainen työ ansaitsee parhaan mahdollisen tekijän ja on lanseerannut Työ ei syrji -kampanjan muutama vuosi sitten. Jo reilut 450 yritystä ovat liittyneet mukaan rakentamaan tasa-arvoista työkulttuuria, jossa työ puhuu puolestaan. 

Elina Kanninen

Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija

Blogi EK:n sivuilla