Lomautukset ja irtisanomiset.  Vastaajista 74 % (76 % 11/2020) kertoo, ettei yrityksessä ole tehty lomautuksia koronaviruksen seurauksena edellisen 30 päivän aikana eikä niitä ole suunnitelmissakaan.  Vastaajista 92 % kertoo, ettei yrityksessä ole tehty irtisanomisia koronaviruksesta koronaviruksen seurauksena edellisen 30 päivän aikana eikä niitä ole suunnitelmissakaan.

Luottamus maan hallitukseen. Vastaajista 69 % ei luota maan hallituksen kykyyn tehdä yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä ja 71 % ei luota maan hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä. Maan hallitus saa koronakriisin hoitamisesta arvosanan 2,33 asteikolla 1-5.

Yrityksen jatkuvuusnäkymät. Vastaajista 67 % arvioi yritystoiminnan jatkuvan entisellään, 20 % arvioi yritystoiminnan supistuvan ja vain 5 % uskoo yritystoiminnan laajentuvan, kun pyydettiin arvioimaan yrityksen jatkuvuustilannetta kolmen kuukauden päähän.

EU:n elpymisrahoituksen vaikutus. Luottamus EU:n elpymisrahoituksen asioita edistävään vaikutukseen on heikko. Vastaajista 77 % ei luota, että elpymisrahoitus hyödyttää laajasti koronakriisistä kärsineitä yrityksiä, 76 % ei luota, että elpymisrahoitus auttaa suomalaisyrityksiä uudistamaan toimintaansa ja 62 % ei luota, että elpymisrahoitus auttaa suomalaisyrityksiä lisäämään vientiä.

Yrityksen kasvumahdollisuuteen vaikuttavat toimenpiteet. Arvonlisäverotuksen keventäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden helpottaminen nähtiin tärkeimmiksi keinoiksi yritysten kasvumahdollisuuksiin koronan helpottaessa ja kysynnän piristyessä.

 

Tulokset perustuvat 25.-29.3.2021 kerätystä yritysaineistosta tehtyihin analyyseihin. Kiinteistötyönantajien jäsenistä tutkimukseen osallistui 66 työnantajayritystä.

Tulokset ovat suuntaa-antavia ja tuloksia tulkittaessa on huomattava, että erityisesti vastaajamäärältään pieniin aineistoihin sisältyy usein myös satunnaisvaihtelua.