EK:n tammikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannetilanne on jatkunut varsin myönteisenä vuodenvaihteen tienoilla. Erot alojen välillä ovat kuitenkin suuria.

”Teollisuus jatkaa hyvää virettään ja kasvun kannalta suurin ongelmana on edelleen materiaalien saatavuus.  Toisaalta palveluissa etenkin rajoituksista kärsineillä aloilla on tullut entisestään lunta tupaan. Rakentamisessa asuntojen ennätystuotanto on kääntymässä alaspäin. Suhdanne on kokonaisuutena kypsymässä, vaikka alojen tilanteet vaihtelevatkin varsin paljon”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Kiinteistöpalveluissa suhdannetilanne heikkeni vuoden 2021 lopussa sekä vuoden 2022 alussa saldoluvun pudotessa takaisin -15. Lähikuukausien suhdannenäkymät kiinteistöpalveluissa ovat tummentuneet, saldoluvun näyttäessä -9.

”Yrityksillä tuotanto ja myynti ovat jatkaneet kasvuaan, mutta työvoiman saatavuusongelmat ovat pahentuneet entisestään. Suhdannebarometrin vastaajista jo 35 prosenttia ilmoitti ongelmakseen ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden, rakentamisessa peräti 52 prosenttia”, Pakarinen toteaa.

Kiinteistöpalveluiden toteutunut myynti on ollut vahvaa viime kuukausina, ja myynnin odotetaan säilyvän keväänkin ajan hivenen plussan puolella. Kiinteistopalvelualan yritykset suunnittelevat henkilökunnan lisäämistä, mutta ammattitaitoisen työvoiman löytämisessä on suuria haasteita.

”Katse pitää nyt suunnata niihin työllisyystoimiin, joilla helpotetaan Suomen työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Työllisyystoimien kiireellisyyttä peräänkuuluttaa myös yritysten alati kasvavat ongelmat työvoiman saatavuuden suhteen. Tekijäpula tulee tulevina vuosina vaikeutumaan, sillä työikäisten ikäluokka on pienentymässä.

”Suomessa on samaan aikaan korkea työttömyys ja kaikkien aikojen vakavin pula osaavasta työvoimasta, joka haittaa yritysten mahdollisuuksia kasvaa. Meidän on rohkeasti siirryttävä passivoivasta työttömyysturvasta kohti aktiivista Ruotsin mallista työllisyyspolitiikkaa”, Häkämies sanoo.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä tammikuussa 2022 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 198 yritystä, joilla on Suomessa noin 250 000 työntekijää.

Lähde: Elinkeinoelämän Keskusliitto

Lue lisää:

Suhdannebarometri tammikuu 2022

Toimialakatsaukset

Aluekatsaukset