Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannearviot ovat laskeneet keväästä. Nyt myös suhdanneodotukset ovat kääntyneet uudelleen laskuun. Palvelualat ovat kannatelleet taloutta viime kuukausien aikana, kun taas rakentamisessa ja teollisuudessa laskusuhdanne on ollut jo pidemmän aikaa ilmeinen.

”Uusimmat tiedot yrityskentältä vahvistavat sen, että talouden heikkous ei ole vielä ohitse. Vaikka tähän asti on selvitty tilanteeseen nähden hyvin, ei korkojen nopean nousun vaikutuksia talouteen ole vielä täysimääräisesti nähty. Ei siis kannata tuudittautua ajatukseen, että lähikuukaudetkin sujuvat kuin Strömsössä”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Palvelualoilla suhdannetilanne on jatkunut heikkona kesän aikana. Suhdannetilannetta mittaava saldoluku pysyi heinäkuussa edelliskerran tasolla. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku on sen sijaan kääntynyt nyt laskuun. Kiinteistöpalvelualan myynti on supistunut aavistuksen verran ja lähikuukausien kausivaihtelu huomioon ottaen, myynnin ennakoidaan vähenevän selvemmin.

Kysynnän riittämättömyys palvelualoilla on yhä selvästi suurin myynnin kasvun este. Kiinteistöpalvelualalla sen sijaan ammattitaitoisen työvoiman puute on yleinen myynnin kasvun este. Heikentyneestä suhdanteesta huolimatta palvelualojen ongelmat työvoiman saatavuuden suhteen ovat jatkuneet. Henkilöstön määrä on pysynyt viime kuukausien aikana jokseenkin ennallaan, mutta työllisyyden odotetaan kääntyvän laskuun tulevien kuukausien aikana. Palvelualojen yrityksissä kannattavuus on heikentynyt.

”Syksyn osalta työllisyyden kuva näyttää huolestuttavalta. Ensi kertaa koronakriisin jälkeen myös palvelualojen yritysten odotukset henkilöstömäärien suhteen ovat kääntyneet mollivoittoisiksi. Työllisyys seuraa tuotantoa aina hieman viiveellä, joten vasta lähikuukausina näemme hidastuvan talouden vaikutuksia Suomen työllisyysluvuissa”, ennustaa Pakarinen

EK:n Suhdannebarometri
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä heinäkuussa 2023 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 019 yritystä, joilla on Suomessa noin 235 000 työntekijää.

Suhdannebarometri, heinäkuu 2023
Toimialakatsaukset

Alkuperäinen tiedote EK:n sivuilla.