Osaajapula koskettaa yrityskenttää odotettuakin laajemmin. Ilmiö kärjistyy asemansa jo vakiinnuttaneissa pitkän linjan pk-yrityksissä, jotka muodostavat elinkeinotoiminnan kivijalan eri puolilla Suomea.

Suomen talouskasvun merkittävästä pullonkaulasta on saatu EK:n yrityskyselyyn perustuvaa tutkimustietoa. Tulokset koskevat sekä pk-sektoria että suuryrityksiä:

 • 26 prosentilla yrityksistä on huomattavia vaikeuksia löytää henkilöstöä. Lisäksi 41 prosenttia yrityksistä raportoi jonkinasteisista vaikeuksista osaajien löytämisessä.
 • Osaajapula ei rajoitu enää pelkästään nopean kasvun yrityksiin. Merkittävät rekrytointivaikeudet ovat jopa yleisempiä aseman säilyttämiseen tai kohtalaiseen kasvuun tähtäävissä yrityksissä
  • Voimakasta kasvua tavoittelevista yrityksistä 14 prosenttia oli kohdannut suuria rekrytointiongelmia ja 63 prosenttia tunnisti jonkinasteisia vaikeuksia.
  • Kohtalaista kasvua tavoittelevissa yrityksissä suuria vaikeuksia oli 28 prosentilla ja jonkinasteisia 50 prosentilla yrityksistä.
  • Aseman säilyttämiseen tyytyvissä yrityksissä suurista vaikeuksista raportoi 27 prosenttia ja jonkinasteisista 28 prosenttia.
 • Vastoin yleistä käsitystä ilmiö vaikuttaa vahvasti myös maaseudulla: kaupunkien läheisellä maaseudulla peräti 42 prosenttia yrityksistä kärsii merkittävistä rekrytointivaikeuksista.
 • Merkittävimpänä osaajapulan syynä mainittiin työnhakijoiden puutteellinen ammattitaito (30 prosenttia vastauksista). Avoimessa palautteessa eniten mainintoja saivat seuraavat syyt:
  • Koulutus ei vastaa yritysten tarpeeseen tai tarvittavaa koulutusta ei ole tarjolla (25 % vastauksista)
  • Kannustinloukkujen takia työnhakijan ei kannata ottaa työtä vastaan (16 %)
  • Ulkomaisten työntekijöiden rekrytointi on liian vaikeaa (16 %).

Lue koko juttu ja tutustu infografiikkaan aiheesta EK:n sivuilla

 

Kuva: L&T:n kuvapankki