Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät ovat arvioineet ennakointiprosessissa tulevaisuuden työvoima- ja koulutustarpeita toimialaryhmittäin. Niistä on koottu 15.6.2020 julkaistu synteesiraportti, jossa kuvataan työvoiman tarvetta ja työvoiman tarvitsemaa koulutusta eri näkökulmista.

Raportti sisältää myös kiinteistöpalvelualaa koskevia ennakointituloksia, joita on työstetty kesäkuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana rakennetun ympäristön ennakointiryhmässä. Kiinteistötyönantajilla on ryhmässä aktiivinen edustus.

Raportissa todetaan muun muassa, että kiinteistöala (ml. kiinteistöpalveluala) on yksi niistä aloista, jolle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja vuosina 2017–2035.

”Vuoteen 2035 mennessä avautuviin työpaikkoihin tarvittavan työvoiman osaamisvaatimukset ovat yleisesti ottaen huomattavasti korkeammat kuin työllisten osaamistaso viime vuosikymmenen lopulla. Tämä koskee myös kehittyvää kiinteistöalaa”, toteaa Kiinteistötyönantajat ry:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax.

Vaikka kiinteistöpalvelualalle kouluttautumisen pääväylä on myös jatkossa ammatillinen koulutus, erityisesti ammattikorkeakoulutettujen tarve kasvaa tulevaisuudessa tehtävien monipuolistuessa ja vaativoituessa.

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035 -raporttiin voi tutustua Opetushallituksen verkkosivuilla.