Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA on selvittänyt eri kokoisten yritysten vaikutuksia Suomen bruttokansantuotteeseen, työllisyyteen ja vientiin. Vuosia kestäneen taantuman jälkeen Suomen talouden elpyminen on ollut poikkeuksellisen hidasta. Tästä huolimatta vaikeinakin aikoina osa yrityksistä kasvoi.

Tuoreessa selvityksessä on muodostettu kokonaiskuva siitä, millainen rooli erityyppisillä ja erityisesti erikokoisilla yrityksillä on ollut kasvun ja työllisyyden muutoksissa. Lisäksi on tarkasteltu eri politiikkatoimien vaikutuksia koskien erityisesti yritystukia ja valtion pääomasijoituksia. ETLAn selvitys on synteesi aiemmista tutkimuksista, joissa näitä teemoja on analysoitu.

Suurten yritysten rooli taloudessa on selvästi luultua suurempi. Suuria yrityksiä on Suomessa alle 600, mutta kymmenen konsernia luo jopa 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Pienemmät yritykset ovat keskeisessä roolissa talouden uusiutumisessa. Osa niistä pyrkii haastamaan tämän hetken markkinajohtajat kehittämällä uusia toimintatapoja, tuotteita ja palveluita.

Valtaosa yrityssektorin työpaikoista on palveluissa. Teollisuudessa työskentelee noin joka viides yrityssektorin työllinen. Vuosina 2010–2014 uusia työpaikkoja syntyi erityisesti palveluihin, julkiseen hallintoon ja terveyspalveluihin.

Tutustu ETLAn raporttiin