International House Helsinki (IHH) tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista saman katon alta. Lisäksi IHH neuvoo yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä.

IHH:n tarjoamat palvelut auttavat kansainvälistä työvoimaa rekrytoivia yrityksiä keskittämällä palveluja yhteen pisteeseen. Pääkaupunkiseudulle muuttavat kansainväliset työntekijät saavat hoidettua suurimman osan alkuvaiheen viranomaisasioista, kuten väestörekisterimerkinnän ja verokortin tai -numeron, samassa paikassa. Asiakas saa myös sosiaaliturvaan liittyvät asiansa vireille.

Kauppakamari vastaa IHH:n työnantajaneuvonnasta palvelupilotin aikana, ja neuvoo työnantajia kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä, auttaa löytämään sopivia palveluita ja selvittää yritysten palvelutarpeita. Neuvontaa saa suomeksi ja englanniksi puhelimitse, sähköpostitse ja verkossa. Kauppakamarin tuottama palvelu kattaa Uudenmaan alueen.

– Työnantajien yleisimmät kysymykset koskevat oleskelulupaprosesseja ja työnantajan velvoitteita. Usein esimerkiksi luullaan, että jos henkilöllä on sosiaaliturvatunnus ja verokortti, hänelle olisi automaattisesti myös työnteko-oikeus Suomessa. Neuvoa kannattaa kysyä, sillä on aina työnantajan velvollisuus varmistua siitä, että palkattavalla henkilöllä on Suomessa työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa, Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntija Anniina Kuuttinen selventää.

Työnantajaneuvonnan lisäksi kauppakamari on tuottanut työnantajille ohjeistuksia muun muassa oleskelulupaprosesseista sekä järjestää kevään aikana osana IHH-toimintaa työnantajille suunnattuja infotilaisuuksia.

International House Helsinki -palvelupilotti aloitti toimintansa 4.12.2017. Palvelupilottia koordinoi Helsingin kaupunki ja siihen osallistuvat kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Helsingin seudun kauppakamari ja Eläketurvakeskus. Myöhemmin palvelutarjontaa laajennetaan kattamaan myös muiden toimijoiden, kuten Maahanmuuttoviraston, poliisin ja SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan palveluita.

International House Helsinki sijaitsee Uudenmaan maistraatin tiloissa Albertinkadulla Helsingissä.

Lisätietoa IHH:sta www.ihhelsinki.fi

Lisätietoa työnantajaneuvonnasta http://come2.fi/fi/tyonantajapalvelut/neuvontapalvelut/

International House Helsinki -palvelun kehittäminen on osa seudullista Töissä Suomessa -hankekokonaisuutta, johon osallistuvat myös Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan ELY-keskus, SAK ja Moniheli ry. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton osarahoittama.