Millaista ilmasto-osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja miten tämä tulisi huomioida koulutuksessa? Miten ilmasto-osaaminen muuttuu arjen teoiksi ja toiminnaksi, osaksi arvoja ja asenteita? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin ilmastonmuutosta koskevassa hankkeessa, ILO-ilmasto-osaaminen. Hankkeella haluttiin kartuttaa ilmastotietoutta suomalaisen koulutuksen perustana ja lisätä yhteistä ymmärrystä tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää eri toimialojen opetuksessa, jotta työelämässä tarvittava ilmasto-osaaminen lisääntyy.

ILO-hankkeen teemakohtaiset tulokset muodostuvat kolmesta eri kokonaisuudesta (ilmasto-osaamisen kartat, muutostarinat ja tulosesitteet) ja kaikki aineistot löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

Rakennettu ympäristö on oma teemakokonaisuutensa, joka sisältää myös kiinteistöpalvelualaa koskevia tuloksia ja materiaalia.

Ilmasto-osaamisen kartta rakennettu ympäristö

Muutostarina rakennettu ympäristö

Tulosesite rakennettu ympäristö