ISS:n rekrytoinnin täyskäännös sisäiseksi työnvälitystoimistoksi koronapandemian aikana on Puhtausalan vuoden teko. Valinnan teki opetusneuvos Markku Kokkonen Opetushallituksesta kolmen finalistin joukosta Puhtauspäivänä 7.12.2020.

”ISS Palvelut Oy:n sisäinen työnvälitystoimisto mahdollisti yrityksen ravintolapalveluissa olevien työntekijöiden siirtymisen siivouspalveluihin. Muutoksen toteuttaminen vaati työntekijöiltä rohkeutta kouluttautua ja siirtyä uusiin tehtäviin. Työnantajalta tämä vaati innovatiivisuutta ja kykyä nähdä työntekijät muutoksen mahdollistajina”, kertoi Puhtausalan vuoden teon kolmesta finaaliehdokkaasta valinnut Markku Kokkonen Opetushallituksesta.

”Jatkossa moniosaajuus, joustavuus ja muutoskyky ja -halukkuus tulevat olemaan tärkeitä tekijöitä rekrytoinnissa, mikä lisännee myös alan vetovoimaa”, hän jatkoi.

Palkinnon saajan valinta kolmesta hyvästä ehdokkaasta ei ollut Kokkosen mukaan helppoa.

”Painotin valinnassani teon vaikuttavuutta, skaalautuvuutta, saatuja kokemuksia, innovatiivisuutta ja soveltuvuutta puhtausalalle kokonaisuutena”, hän kertoi.

Tarve jatkuu vastaisuudessakin

Tuotejohtaja Minna Konttila ISS Palveluista kertoi olevansa onnellinen siitä, että osaavat ihmiset saavat Puhtausalan vuoden teossa tunnustusta.

”Jännitti ihan hirveästi, miten kilpailussa käy”, hän kertoi seuratessaan SSTL Puhtausala ry:n toimistolta Helsingistä lähetettyä suoraa live-lähetystä. Ohjelmaa seuratessaan hän tiesi työpaikkansa olevan yksi finalisteista, mutta voitto selvisi vasta ohjelman aikana.

Idea ISS:n sisäisestä työnvälityksestä syntyi hänen mukaansa jo keväällä, kun selvisi, että ravintolapalvelujen tarve alkoi koronarajoitusten vuoksi vähentyä. Vastaavasti siivouspalvelujen tarve kasvoi. Lisäksi monet ISS:n kokit ilmoittivat kiinnostuksesta siivoustyötä kohtaan.

”Asia sai ihan huikean mielenkiinnon. Uskon, että meillä on tällaiselle sisäiselle työnvälitykselle tarvetta jatkossakin, Konttila kertoi.

Korona toimi kehityksen ajurina

Puhtausalan vuoden teko -palkinto myönnetään vuosittain sellaiselle yritykselle, yhteisölle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on vuoden aikana tehnyt jotain poikkeuksellista alan kehittämiseksi.
SSTL Puhtausala ry:n järjestämässä kilpailussa finaaliin ylsivät myös HUS Asvia ja Nanoksi Finland.

HUS Asvian laitoshuolto toimi koronaviruspandemian ensimmäisen aallon aikana esimerkillisellä tavalla. Se pystyi nopeissa käänteissä ja hankalissa olosuhteissa tuottamaan tarvitun laitoshuoltopalvelun asiakkaan tiloihin. ilman laitoshuoltoa ei olisi pystytty hoitamaan potilaita asianmukaisesti eikä torjumaan viruksen leviämistä sairaalakiinteistöissä.

Nanoksi Finlandin valokatalyysipinnoitteella on jo aiemmin todettu olevan merkitystä tartuntatautien torjumisessa. Korona-aikana asian merkitys vain kasvoi. Näin ollen tuotteella on vuoden aikana ollut tärkeä vaikutus puhtaanapitoon ja yleiseen hygieniatasoon.

Kilpailun päätuomarina toiminut Markku Kokkonen kertoi, että poikkeuksellinen vuosi eli koronapandemian aika yhdisti kaikkia kolmea finalistia.

”Kaikille edellä mainituille ehdokkaille on yhteistä se, että koronapandemia on ollut kehityksen ajuri. Puhtausalan ja hygienian merkitys kokonaisuudessaan on korostunut epidemian aikana. Kaikille ehdokkaille on ansiokasta se, miten puhtausala on pystynyt reagoimaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja innovoimaan uusia ratkaisuja”, hän kertoi valintaperusteluistaan.