Kaksikymmentä vuotta saman yrityksen palveluksessa on pitkä aika, mutta kun sinä aikana on saanut opiskella monia tutkintoja ja päässyt etenemään tehtävissään, aika on kulunut kuin siivillä, kertoo palveluesihenkilö Sari Heikkilä. Sari toimii kahdeksan hengen tiimin esihenkilönä SOL Palveluissa. Tiimi on sekoitus eri kansalaisuuksia, eri ikäisiä ihmisiä ja naisia sekä miehiä. Yhdessä tiimin kanssa Sari tekee strategisesti erittäin tärkeää siivoustyötä elintarviketehtaassa.

Suurelle yleisölle siivous ehkä näyttäytyy perinteisempänä toimisto- tai kotisiivouksena. Elintarvikesiivous eroaa näistä monella tapaa. Perehdytys työhön on jo vaativampi ja pidempi. Jokaisella siivoojalla pitää olla hygieniapassi ja työn laatukriteerit, tavoitteet ja elintarviketurvallisuusasiat on ymmärrettävä ennen töihin pääsyä. Toisaalta työn vaativuus ja työolosuhteet on huomioitu palkkauksessa.

Vaativa elintarvikesiivous

Elintarvikesiivouksessa fyysiset tilat tuovat jo lisähaasteita; lämpötilat vaihtelevat kuumasta kylmään, voi olla kovaa melua, korkeita paikkoja tai työtä tehdään haastavissa asennoissa. Vaatetus vaihtelee raskaista sadevaatteista hiostaviin suojapukuihin. Työvaiheet ovat monivaiheisia ja fyysisesti raskaita.

Kun työskennellään elintarvikkeiden kanssa, tarkkuutta ei voi olla koskaan liikaa. Työhön kuuluu visuaalista laaduntarkkailua ja työssä on korkeat laatukriteerit ja tarkat standardit, joita siivouksessa tulee noudattaa.

Yhteistyö asiakkaan kanssa on jatkuvaa ja tarpeellista. Asiakkailla on käytössään erilaisia laatujärjestelmiä, joita myös siivouksessa on tarkkuudella noudatettava. Asiakkaat ja heidän asiakkaansa tekevät auditointeja, joissa auditoidaan myös siivouksen laatua.

– Työturvallisuus kuuluu oleellisena osana jokapäiväiseen työhömme. Yhtäältä suojaamme itseämme esimerkiksi kemikaaleilta tai korkeapaineelta ja toisaalta huolehdimme osaltamme tehtaan tuoteturvallisuudesta. Kukaan asiakas ei halua joutua takaisinvetotilanteeseen ja tällaisen tilanteen ennakointi on suuresti myös meidän työtämme, kertoo Sari ja jatkaa: – Meidän tulee olla tietoisia erilaisista bakteereista ja millä menetelmillä ja välineillä tulee siivota, jottei tilanteeseen jouduta. Tai miten tulee toimia, jos näin on päässyt käymään.

Onnistumiset innostavat

– Saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, näkee oman työn tuloksen heti sekä onnistumisen tunne, kun on yhdessä oman porukan kanssa saavutettu tavoitteet, saatu hyvää palautetta ja asiakas on tyytyväinen. Näin hehkuttaa Sari kysyttäessä mikä tässä työssä on parasta. Upeimpana muistona Sari kertoo miten vuonna 2020 hän tiiminsä kanssa voitti SOL Palveluiden laatupalkinnon. Kilpailussa arvioidaan asiakassuuntautuneisuutta, henkilöstön hyvinvointia sekä taloudellisia tuloksia.

Läsnä oleva esihenkilö

Helposti lähestyttävä ja läsnä oleva – näin Sari kuvaa millainen esihenkilö hän haluaisi olla. Ja todennäköisesti onkin. – Tykkään tavata ihmisiä, jutella suoraan asioista sekä asiakkaan että työntekijöiden kanssa. En viihdy vain toimistolla koneen ääressä, vaan haluan olla itse paljon paikan päällä. Näin pysyn ajan tasalla tapahtumista ja pystyn tarvittaessa puuttumaan asioihin, ohjaamaan ja perehdyttämään luonnehtii Sari toimintatapaansa. Itse hän saa vertaistukea ja apua kollegoilta, omilta esihenkilöiltä sekä elintarvikesiivoukseen perehtyneiltä SOLilaisilta.

– Alan vetovoima ja rekrytointiin panostaminen, sanoo Sari, kun kysyin mitä hän haluaisi muuttaa, jos voisi. – Tällä alalla on työtä niitä tekeville. Työ on vaihtelevaa ja monipuolista. Kokemukseni on, että etenemismahdollisuudet ovat hyvät, itseään saa kehittää ja kouluttaa niin paljon kuin haluaa, hehkuttaa Sari, joka juuri viimeisimpänä on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisää arvostusta alalle kuitenkin tarvitaan ja se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Vaikka Sari on ilmeisimmin unelma-ammatissaan tekemässä työtä, josta tykkää, ei vapaa-ajan ja palautumisen merkitystä voi unohtaa. Sarin voi varmimmin löytää vapaa-ajalla koiriensa seurasta metsässä liikkumasta. – Luonnossa unohtuu murheet ja metsästä saan energiaa, kertoo Sari ja jatkaa: Harrastan koiriemme kanssa palveluskoiralajeja ja joka syksy käymme mieheni kanssa ruska-aikaan patikoimassa Inari-Saariselkä-alueella.