Vuotuinen KIRA-foorumi kokoontui tuttuun tapaan Finlandia-talossa. Lähes 600 kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaista kerännyt tilaisuus keskittyi kuulemaan puheenvuoroja alan muutoksesta sekä kaupungistumisen vaikutuksista.

KIRA-neuvottelukunnan puheenjohtaja Petri Suutarinen korosti avauspuheenvuorossa kaupungistumisen kokonaisvaltaista merkitystä yhteiskunnan kannalta. Maailman kaikista ihmisistä asuu kaupunkiseuduilla jo 55 %. Vuoteen 2050 mennessä arvioiden mukaan samainen osuus kaikista ihmisistä on jo 66 %. Kaikkiaan voidaan sanoa, että elämme kaupungistumisen vuosisataa – jo 30 kaupunkia ylittää 10 miljoonan asukkaan määrän.

Myös Suomessa kaupungit kasvavat vauhdilla. Vahva kasvu tuo uudenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisille. Esimerkiksi liikennejärjestelmien tulisi olla tulevaisuudessa joustavia ja huomioida entistä paremmin kestävän kehityksen periaatteet.

Pääkaupunkiseutu kasvun veturina

Suutarisen jälkeen estradille asteli Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, joka on viime aikoina ottanut näkyvästi kantaa vahvan kaupunkipolitiikan puolesta. Pormestari puhui muun muassa siitä, miten kaupunkien kasvu ei aseta esteitä maakuntien menestykselle. Suomessa pitäisi keskustella aktiivisesti kaupunkipolitiikasta, jotta voidaan tehdä harkittuja päätöksiä vauhdittamaan kaupunkien menestystä.

Kaupungistuminen on muutosvoimana niin suuri, että sitä vastaan on turha taistella: isoja muutoksia on jo tapahtunut ja tulee tapahtumaan, halusimme niin tai emme. Esimerkiksi Helsinki on kasvanut vuosittain noin 7 000 – 8 000 asukkaalla ja tänä vuonna kasvu voi jopa ylittää 10 000 uuden asukkaan rajan. Kasvun keskellä on hyvä käynnistää esimerkiksi erilaisia smart city -hankkeita, joiden avulla on mahdollista rakentaa parempi Helsinki sekä uusille että vanhoille kaupunkilaisille.

Muutos tulee alan ulkopuolelta

KIRA-foorumissa puhui myös OP:n pääjohtaja Reijo Karhinen, joka kertoi perinteisen finanssitoimijan muutostarinan. OP on työssään tunnistanut finanssialan elävän hetkessä, jossa globaalit muutosvoimat haastavat perinteisiä toimijoita rajusti.

Karhisen mielestä Suomella on erinomaiset lähtökohdat neljännessä teollisessa vallankumouksessa. Haasteena on se, jääkö Suomen hyvä sijoitus hyödyntämättä, kun muut maat porhaltavat vauhdilla eteenpäin.

Suurten muutosten keskellä tulisi nähdä sen laajuus, vaikuttavuus ja nopeus. Digitalisaation myötä tullut kehitys on jo pyyhkäissyt läpi viihde-, media-, matkailu, kaupan, tele- ja finanssialan. Lyhyemmänkin listan perusteella pohjalta ymmärtäisi, että kiinteistö- ja rakentamisala on jo keskellä muutosta, ja kehitys ei tule pysähtymään tulevaisuudessa.

Karhisen jälkeen puhunut Leanheatin toimitusjohtaja Jukka Aho kertoi mielenkiintoisen esimerkin siitä, miten uudenlaisilla ohjelmistoilla voi merkittävästi vähentää kiinteistöjen päästöjä. Energiatehokkuuden kannalta rakennuksissa piilee Ahon mukaan merkittävä mahdollisuus. IoT-pohjaisilla ratkaisuilla on mahdollisuus muuttaa järjestelmiä niin, että ne ovat energiatehokkaampia ja pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Viimeisenä puhujana esiintyi Jenny B. Osuldsen, joka työskentelee johtajana norjalaisessa Snøhetta arkkitehtitoimistossa. Useita mielenkiintoisia caseja sisältäneen puheenvuoron tärkeimmät opit voisi kiteyttää Osuldsenin käyttämiin, yhteistyökorostaviin sanoihin: Give something extra – be generous.

 

Neljätoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumin. Yhteisö kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.