Pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt kehysriihessään tehdä yhteensä 2,8 miljardin lisäsopeutuksen vuosina 2025-2028. Noin puolet hallituksen toimista on menoleikkauksia ja puolet veronkorotuksia.

Kiinteistöpalvelualaan erityisesti vaikuttavia kehysriihen päätöksiä:

  • Yleistä arvonlisäveroa nostetaan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Arvonlisäveron korotusta on kaavailtu voimaan jo kuluvana vuonna.
  • Kotitalousvähennystä supistetaan 100 miljoonalla eurolla. Toteutustavasta ei toistaiseksi tietoa.
  • Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta leikataan 100 miljoonaa euroa. Leikkaus kohdistetaan ammatillisen tutkinnon tai korkeamman asteen tutkinnon jo suorittaneisiin eli käytännössä aikuisten koulutukseen. Taustalla on tavoite, että ammatillinen koulutus ei kasaudu yksittäisille henkilöille. Toteutustavasta ei toistaiseksi tietoa.
  • Työnantajan koulutusvähennys eli työnantajan verotuksessa tehtävä laskennallinen lisävähennys enintään kolmelta koulutuspäivältä per työntekijä poistetaan. Koulutusvähennyksen poistaminen ei kuitenkaan vaikuta koulutusmenojen vähennyskelpoisuuteen.
  • Työkanava Oy:n toiminta lakkautetaan.
  • Maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymisen edellytyksiä parannetaan. Tähän on varattu 5 miljoonaa euroa.

VM:n esitysmateriaali kehysriihen tiedotustilaisuudessa 16.4.2024.