Moni yritys tiedostaa kestävän liiketoiminnan bisnesmahdollisuudeksi, mutta millaista käytännön osaamista se vaatii henkilökunnalta? Vasta julkaistut kestävän kehityksen ja kiertotalouden verkkokurssit pyrkivät vastaamaan kysymykseen neljän ammattialan kohdalla.

Uusien Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssien avulla yritykset ja ammatilliset oppilaitokset voivat hankkia koulutusta kiinteistönhoidon, kaupan alan, ruokapalveluiden sekä matkailun vastuullisista käytännöistä. Kurssit sopivat yritysten henkilökunnan täydennyskoulutukseen sekä alalle opiskelevien ja opetushenkilökunnan käyttöön.

”Kestävä kehitys ja kiertotalousteemat sekä niihin liittyvä osaaminen kasvattavat merkitystä kiinteistöpalvelualan toiminnassa. Alan ammattilaisten osaamisen – tietojen ja taitojen – vahvistaminen on siksi tärkeää näillä osa-alueilla. Verkkokurssien avulla saadaan yrityksiin täsmäosaamista kiinteistöhuollon tehtävissä toimiville ja myöhemmin hankkeen laajentuessa mahdollisesti myös siivoukseen”, toteaa Kiinteistötyönantajat ry:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax.

Verkkokursseista kaikille aloille yhteinen johdantokurssi perehdyttää opiskelijan aluksi esimerkiksi elinkaaren, ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen vastuun kaltaisiin käsitteisiin. Alakohtaista osaamista tuodaan esiin konkreettisten työtehtävien kautta.

”Ruokahävikkiä voi vähentää muun muassa pienentämällä lautaskokoa, ja matkailualan yrittäjän kannattaa kertoa asiakkailleen, miksi aamiaispöydässä tarjotaan kotimaisia marjoja hedelmien sijaan. Kiinteistönhoitajaa hyödyttää tarkistuslista huonon sisäilman arvioimiseksi, ja myyjä voi opetella alansa tärkeimmät vastuullisuussertifikaatit”, kuvailee hankkeen projektiasiantuntija Aura Piha.

Materiaalia elävöittävät myös videot ja tehtävät. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa osaamistodistuksen.

HUOM! Kursseja voi opiskella kesän ajan maksutta. Elokuun alusta lähtien kurssit muuttuvat maksullisiksi johdanto-osuutta lukuun ottamatta.

Verkkokurssit on kehitetty yhteistyössä yritysten, toimialaliittojen ja ammatillisten opettajien kanssa. Lisäksi Aalto-yliopisto kehitti hankkeessa virtuaalitodellisuuden pilottisovelluksen kiinteistönhuollon koulutukseen. Sovelluksessa hyödynnetään 3D-kartoituksella tuotettuja malleja ja tarjotaan mahdollisuus tutustua realistiseen kiinteistön tekniseen tilaan etänä.

Projektin koordinoinnista ja toteutuksesta on vastannut Suomen ympäristöopisto SYKLI. Myös Kiinteistötyönantajat on ollut aktiivisesti mukana hankkeessa ja sen ohjausryhmätyössä.

Hanketta on rahoittanut Hämeen ELY-keskus. Oppimisalustan toteutti SYKLI yhteistyössä digitoimisto JCO Digitalin kanssa.

Tutustu kursseihin osoitteessa kadenjalki.fi