Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa on raportti kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista. Raportin tarkoituksena on tuottaa ajantasaista ja kattavaa tietoa kiinteistöalan kansantaloudellisesta asemasta, kiinteistöpalvelujen markkinoista, työllisyyden ja ammatillisen koulutuksen rakenteesta, alan yritystoiminnasta sekä yritysten taloudellisesta asemasta.

Nyt julkaistu Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa 2018 -raportti on tilastollinen päivitys vuonna 2017 valmistuneelle toimiala- ja suhdanneraportille, jonka pohjana oli noin kymmenen vuotta sitten valmistunut Kiinteistöpalvelut ry:n (nyk. Kiinteistötyönantajat ry) ja Invest in Finlandin teettämä selvitys.

Raportti toimii elinkeinopoliittisena pohjapaperina ja tietopakettina, kun laaditaan kiinteistöalaa koskevia toimenpide-ehdotuksia. Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith (Lith Consulting Group).

Tutustu raportin yhteenvetoon