Neuvottelutulos kiinteistöalan toimihenkilöitä koskevasta uudesta työehtosopimuksesta on tänään 27.2.2020 hyväksytty.

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2020-28.2.2022 (25 kk). Sopimus nostaa alan palkkoja yleisen linjan mukaisesti 1.5.2020 alkaen 1,2 % ja edelleen 1.5.2021 alkaen 2,1 %. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistuu 1.4.2020 alkaen. Tilalle saatiin alalle tärkeitä työajan järjestämiseen liittyviä joustoja ja yritysten toiminnan kannalta merkityksellisiä tekstimuutoksia.