Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,7 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä.

Kiinteistönhoitopalvelun kustannukset pysyivät vuoden takaisella tasolla

Kiinteistön ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat kevyen polttoöljyn kustannukset 32,1 prosenttia. Lämmityskustannukset kasvoivat 6,3 prosenttia, käyttösähkö 5,2 prosenttia, erilliskustannukset 1,8 prosenttia, käyttö- ja jätevesikustannukset 0,8 prosenttia ja kaukolämpö 0,5 prosenttia. Työkustannukset laskivat 2,2 prosenttia, tarveainekustannukset 1,2 prosenttia ja kunnossapitopalvelun kustannukset 0,5 prosenttia. Kiinteistönhoitopalvelun kustannukset pysyivät vuoden takaisella tasolla. Työkustannusten lasku selittyy vuodenvaihteessa pienentyneellä työnantajan sosiaalikustannuksilla ja kiinteistöpalvelualalla kasvaneella työajalla.

Talotyypeittäin tarkasteltuna eniten nousivat toimistorakennusten ja myymälärakennusten ylläpitokustannukset 1,9 prosenttia. Asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat 1,2 prosenttia, koulurakennusten 1,1 prosenttia ja terveyskeskusten 0,3 prosenttia. Teollisuushallien kustannukset säilyivät ennallaan.

Kiinteistön ylläpidon kustannusten kokonaisindeksi laski 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.