EK:n viimeisimmän korona-yrityskyselyn mukaan kiinteistöalan yritysten tilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvät. Vaikka koronakriisi on osunut nimenomaan palvelualoihin, kiinteistöpalveluala näyttäisi selviytyneen vaikeasta keväästä hieman keskimääräistä pienemmin vahingoin.

Vastaava kysely toteuttiin edellisen kerran huhtikuun puolivälissä. Tuolloin noin puolet kyselyyn vastanneista kiinteistöalan yrityksistä kertoi liikevaihdon pienentyneen jonkin verran (1-24 % tavanomaisesta). Nyt toukokuussa yli 40 prosenttia vastaajista kertoi liikevaihdon olevan normaalitasolla tai jopa tavallista suurempi (huhtikuussa osuus n. 20 %). Ennusteet kesäkuun liikevaihtokehityksen osalta ovat kuitenkin hieman varovaisemmat.

Suuria vaikeuksia on alle viidessä prosentissa yrityksiä, joissa liikevaihto on tippunut vähintään 75 prosenttia tavanomaisesta.

”Kriisi koettelee alan yrityksiä eri tavoin riippuen näiden asiakaskohteista. Matkailu- ja ravintola-alan kokema totaalinen pysähdys on koetellut erityisesti tässä asiakassegmentissä operoivia yrityksiä. Toisaalta muualla on sitten ollut tehostetun siivouksen tarve”, kertoo Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Yhteiskunnan asteittaiseen avaamiseen liittyen vastaajat arvioivat jonkinlaisia riskejä sisältyvän erityisesti työskentelyolosuhteisiin (esim. asiakaskohtaamiset) ja julkisten kulkuvälineiden käyttöön. Parannettavaa nähtiin myös testaamisessa ja tartuntaketjujen jäljittämisessä.

Henkilöstömäärään ennakoidaan pientä laskua kesäkuussa

Vaikeasta keväästä huolimatta yli 90 prosenttia yrityksistä kertoo, ettei tarvetta irtisanomisiin tällä hetkellä ole. Lisäksi lähes 60 prosenttia kertoo henkilöstömäärän olevan tällä hetkellä suurempi tai yhtä suuri kuin normaalisti. Noin joka kolmannessa yrityksessä henkilöstömäärä on enintään neljänneksen pienempi kuin tavallisesti toukokuussa. Kesäkuun henkilöstömäärään ennakoidaan kuitenkin pientä laskua.

Lomautuksia tehneiden yritysten määrä on pysynyt pitkään noin 20 prosentissa ja lähiaikoina lomautuksia on suunnitteilla alle kymmenessä prosentissa yrityksiä (huhtikuussa osuus 21 %).

Yritystoiminnan tulevaisuus näyttäytyy pääosin turvattuna. Tällä hetkellä 88 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo yritystoiminnan jatkuvan vielä kolmen kuukauden kuluttua (huhtikuussa osuus 94 %). Noin kymmenys vastaajista kokee yrityksen tilanteen sellaiseksi, ettei pysty varmasti arvioimaan toiminnan jatkuvuutta. Pieni osa vastaajista kertoo yrityksen olevan vaarassa ajautua konkurssiin tai yritystoiminnan loppuvan.

Kysely lähetettiin Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksille osana EK:n korona-yrityskyselyä. Toimialan vastausprosentti oli 22. Tulokset ovat suuntaa-antavia ja tuloksia tulkittaessa on huomattava, että erityisesti vastaajamäärältään pieniin aineistoihin sisältyy usein myös satunnaisvaihtelua.

Tutustu EK:n tuoreimpaan korona-yrityskyselyyn