Uudistukset ovat kaivattu lisä muutoin työelämän tarpeisiin varsin hyvin vastaaviin alan tutkintoihin. Siivoojien ja kiinteistönhoitajien rooli rakennuksen yleisen toimintakunnon arvioinnissa korostuu uudistuksen myötä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon ja ammattitutkinnon perusteet uudistuvat 1.3.2020 lukien. Perustutkintoon tulevat valinnaisiksi tutkinnon osiksi kiinteistön toimintakunnon arviointi ja rakennustekniset korjaustyöt. Ammattitutkintoon lisätään valinnainen tutkinnon osa pintarakenteiden korjaustyöt.

– Uudistus on alan yritysten kannalta merkittävä, sillä uusien tutkinnon osien myötä tutkinnot vastaavat entistä paremmin työelämässä tarvittavaa osaamista, toteaa Kiinteistötyönantajien elinkeinopoliittinen asiantuntija ja rakennetun ympäristön osaamisen ennakointiryhmän jäsen Tiia Brax.

Tilannetta voi havainnollistaa esimerkiksi toimitilahuoltajan eli siivoojan työn kautta. Siivoojat liikkuvat asiakaskohteissa säännöllisesti ja tuntevat rakennuksen läpikotaisin. On tärkeää, että he osaavat havainnoida työnsä yhteydessä ongelmakohtia aistinvaraisesti ja välittää oikeille tahoille tietoa esimerkiksi vuotavista hanoista, tummuneista laattojen saumoista tai tunkkaisesta sisäilmasta.

– On erityisen tärkeää, että rakennuksen yleistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta koskeviin tutkinnon osan suorittamisen arviointikriteereihin on sisällytetty sisäilman laadun tarkkailu ja mahdollisista ongelmista raportointi, jatkaa Brax.

Edellisten lisäksi perustutkinnon valinnaisessa tutkinnon osassa piha- ja ulkoalueiden hoitaminen edellytetään jatkossa T-luokan ajolupaa (Traktorikortti), jos opiskelija osoittaa osaamisensa kiinteistönhoidon osaamisalassa tässä tutkinnon osassa.

UUDISTETUT TUTKINNON OSAT:

Kiinteistön toimintakunnon arviointi (perustutkinto)
Opiskelija osaa mm.

  • suunnitella kiinteistön toimintakunnon arvioinnin asiakaskohteessa
  • arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta
  • arvioida rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta
  • tehdä kiinteistön toimintakuntoon liittyvien puutteiden ja vikojen osalta kiinteistönhoitosopimuksen mukaiset työt

Rakennustekniset korjaustyöt (perustutkinto)
Opiskelija osaa mm.

  • suunnitella kiinteistönhoidollisia pienkorjauksia asiakaskohteessa
  • tehdä kiinteistönhoidollisia, pienimuotoisia ulko- ja sisäverhousten korjaustöitä
  • tehdä kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä säätöjä ja korjaustöitä
  • tehdä kiinteistön ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä vähäisiä säätöjä ja korjaustöitä

Pintarakenteiden korjaustyöt (ammattitutkinto)
Opiskelija osaa mm.

  • suunnitella kiinteistönhoidollisia, pienimuotoisia pintarakenteiden ja rakennusten pintojen korjaustöitä
  • tehdä kiinteistönhoidollisia, pienimuotoisia pintarakenteiden ja rakennusten pintojen korjaustöitä

 

Katso tarkemmin:

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon uudistetut perusteet

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon uudistetut perusteet