Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi 5.6. julkaistussa tiedotteessaan työsuojeluviranomaisen tarkastuksessa ilmenneistä laiminlyönneistä yksittäisissä siivousalan yrityksissä. Tarkastus kohdistui siivousalan järjestäytymättömään yrityskenttään, ja rikkeet olivat kohdistuneet pääsääntöisesti ulkomaiseen työvoimaan.

– Työperäinen hyväksikäyttö on tuomittavaa ja on tärkeää selvittää ilmiön taustamekanismeja. Samalla on kuitenkin syytä korostaa, että siivousalalla ilmiö koskee järjestäytymätöntä yrityskenttää, toteaa Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Suurin osa kiinteistöpalvelualan työntekijöistä, noin 80 prosenttia, työskentelee työnantajaliittoon järjestäytyneiden ja vastuullisesti toimivien yritysten palveluksessa. Kiinteistötyönantajien jäsenyrityksiä sitovat liiton eettiset ohjeet ja harmaan talouden torjunnan velvoitteet.

Kiinteistötyönantajat on jo vuonna 2013 omaehtoisesti velvoittanut jäsenyrityksensä hankkimaan työntekijöilleen veronumerolla varustetun kuvallisen henkilökortin. Lisäksi liitto on jo aiemmin esittänyt rakennusalalta tutun veronumerokäytännön laajentamista koko kiinteistöpalvelualalle.

– Isona työllistäjänä ja työvoimavaltaisena alana kaikilta kiinteistöpalvelualan yrityksiltä tulisi edellyttää toiminnan läpinäkyvyyttä ja työntekijöistä huolehtimista. Koko alaa koskeva veronumeropakko olisi askel tähän suuntaan, toteaa Gramén.

Siivouspalveluja tarjoavan yrityksen perustamiskynnys on matala, ja alalla toimii tuhansia pieniä järjestäytymättömiä toimijoita. Julkisuudessa esiin nostetut yksittäiset negatiiviset kokemukset leimaavat helposti koko alan.

Liitto muistuttaa myös siivouspalvelujen tilaajia lain edellyttämästä tilaajan velvollisuudesta tarkistaa sopimuskumppanin taustat. Palveluita on mahdollista ostaa reilusti.

Näin Kiinteistötyönantajat edistää toimialan vastuullisuutta:

  • Liitto on omaehtoisesti velvoittanut jäsenyrityksensä hankkimaan työntekijöilleen veronumerolla varustetun kuvallisen henkilökortin 1.3.2013.
  • Jäsenet ovat rekisteröityneet Tilaajavastuu.fi-palveluun tilaajavastuulain edellyttämillä tiedoilla yrityksestään ja kaikista alihankkijoistaan.
  • Jäseniä sitovat liiton säännöt ja eettiset ohjeet, jotka velvoittavat muun muassa huolehtimaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta.
  • Liitolla on valvontavelvollisuus suhteessa jäsenyrityksiin