Kiinteistötyönantajat ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ovat neuvotelleet tammikuun aikana kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevasta työehtosopimuksesta. PAM ilmoitti tänään neuvottelutauosta.

PAMin neuvottelijat ovat vaatineet, että työmarkkinapöydässä käsitellään työehtosopimuksen ulkopuolisia asioita. Syy neuvottelutaukoon on se, että Kiinteistötyönantajien hallitus on kieltäytynyt suostumasta TES-pöydän ulkopuolisiin vaatimuksiin.

PAMin neuvottelijat painostavat Kiinteistötyönantajia toimimaan kiinteistöpalvelualan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa tavalla, joka on vastoin toimialan, sen työntekijöiden ja yritysten etua. Kiinteistötyönantajat ei voi suostua näihin vaatimuksiin.

Kiinteistötyönantajat ei tavoittele PAMin julkisuudessa irrallaan esittämiä heikennyksiä, vaan päinvastoin on ilmoittanut neuvottelijoille olevansa valmis neuvottelemaan yleisen linjan mukaisesta TES-ratkaisusta.

– Neuvottelut ovat sujuneet työehtosopimusneuvotteluille tyypilliseen tapaan ennen PAMin neuvottelijoiden viime perjantaina esittämiä TES-pöydän ulkopuolisia vaatimuksia, Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén toteaa.

– On tärkeää, että PAM palaa neuvottelupöytään mahdollisimman pian, jotta uusi työehtosopimus saadaan sovittua. Haluan korostaa, että Kiinteistötyönantajilla on vahva tahtotila jatkaa neuvotteluja, Gramén jatkaa.